Quy định của pháp luật về hình thức mua sắm vật tư cùng loại trong đấu thầu

Ngày gửi: 11/04/2017 lúc 23:02:24

Mã số: HTPL42372

Câu hỏi:

Kính gửi luật sư giúp em hoàn thành công việc. Vừa qua công ty chúng em tham gia đấu thầu rộng rãi và đã trúng gói thầu thi công xây lắp và trong đó có vật tư cùng loại khoảng 2 tỷ em phải thực hiện mua sắm làm sao cho đúng luật. Thường thi em vẫn làm thông báo yêu cầu cho 3 đơn vị cung ứng vật tư, sau khi xem xét 3 đơn vị gửi báo giá và công ty lựa chọn ra quyết định. Em làm như vậy có đúng không? Vì gói thầu đang gấp xin tư vấn sớm tư vấn giúp em.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

+ Luật Đấu thầu năm 2013;

+ Nghị định 63/2014/NĐ-CP;

2. Nội dung tư vấn

Theo thông tin bạn cung cấp thì công ty bạn tham gia đấu thầu rộng rãi và đã trúng gói thầu thi công xây lắp, trong đó có vật tư cùng loại 2 tỷ. Bạn đang muốn thực hiện hoạt động mua sắm với khối vật tư cùng loại này.

"Điều 24. Mua sắm trực tiếp

1. Mua sắm trực tiếp được áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa tương tự thuộc cùng một dự án, dự toán mua sắm hoặc thuộc dự án, dự toán mua sắm khác.

2. Mua sắm trực tiếp được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Nhà thầu đã trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế và đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu trước đó;

b) Gói thầu có nội dung, tính chất tương tự và quy mô nhỏ hơn 130% so với gói thầu đã ký hợp đồng trước đó;

c) Đơn giá của các phần việc thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các phần việc tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó;

d) Thời hạn từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp không quá 12 tháng.

3. Trường hợp nhà thầu thực hiện hợp đồng trước đó không có khả năng tiếp tục thực hiện gói thầu mua sắm trực tiếp thì được áp dụng mua sắm trực tiếp đối với nhà thầu khác nếu đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và giá theo hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trước đó."

Căn cứ theo quy định tại Điều 24 Luật Đấu thầu năm 2013 thì khi công ty bạn là nhà thầu đã trúng thầu thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi thì để thực hiện hoạt động mua sắm trực tiếp thì công ty bạn cần đáp ứng thêm các điều kiện khác như:

– Đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu trước đó;

– Gói thầu có nội dung, tính chất tương tự và quy mô nhỏ hơn 130% so với gói thầu đã ký hợp đồng trước đó.

– Đơn giá của phần mua sắm vật tư cùng loại này không được vượt đơn giá của các phần việc tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký kết trước đó.

– Thời hạn từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp không quá 12 tháng.

Dựa trên những thông tin bạn cung cấp thì, trong trường hợp này, công ty bạn sẽ phải tham gia thực hiện mua sắm trực tiếp. Chỉ khi công ty bạn không có khả năng tiếp tục thực hiện gói thầu mua sắm trực tiếp thì mới áp dụng mua sắm trực tiếp đối với nhà thầu khác nếu nhà thầu này đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật và giá theo hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trước đó.

Về quy trình mua sắm trực tiếp được thực hiện theo quy định tại Điều 60 Nghị định 63/2014/NĐ- CP của Chính phủ, cụ thể gồm các bước sau:

Hồ sơ yêu cầu phải được thẩm định trước khi phê duyệt. Việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu phải bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu. 

Thứ hai, phát hành hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu đã được lựa chọn trước đó (nhà thầu đã trúng thầu trước đó). Trong trường hợp nhà thầu này không có khả năng tiếp tục thực hiện gói thầu mua sắm trực tiếp thì phát hành hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu khác, nếu nhà thầu này đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 24 Luật Đấu thầu năm 2013.

Thứ ba, nhà thầu chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu.

Thứ tư, thực hiện việc đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu. Trong đó nội dung đánh giá bao gồm việc kiểm tra các nội dung về kỹ thuật và đơn giá; cập nhật thông tin về năng lực của nhà thầu; tiến độ thực hiện, biện pháp cung cấp hàng hóa, giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu.

Trong quá trình đánh giá, bên mời thầu mời nhà thầu đến thương thảo, làm rõ các nội dung thông tin cần thiết của hồ sơ đề xuất nhằm chứng minh sự đáp ứng của nhà thầu về năng lực, tiến độ, chất lượng, giải pháp kỹ thuật và viện pháp tổ chức thực hiện gói thầu.

Bên mời thầu đảm bảo đơn giá của các phần việc thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các phần việc tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó, đồng thời phù hợp với giá cả thị trường tại thời điểm thương thảo hợp đồng.

Quy định về bảo lãnh bảo hành theo Luật đấu thầu

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến về đấu thầu: 024.6294.9155

Thứ năm, kết quả lựa chọn nhà thầu phải được thẩm định trước khi phê duyệt. Và việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu phải bằng văn bản, và căn cứ vào tờ trình phê duyệt và báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Sau đó phải thực hiện việc thông báo bằng văn bản cho các nhà thầu tham gia nộp hồ sơ đề xuất và công khai theo quy định của pháp luật.

Thứ sáu: Hoàn thiện và thực hiện việc ký kết hợp đồng, trong đó, hợp đồng được ký kết phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp, biên bản thương thảo hợp đồng, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất và các tài liệu liên quan.

Dựa trên những quy định của pháp luật nêu trên, có thể thấy, dù công ty bạn đủ điều kiện tham gia mua sắm trực tiếp, hay không đủ năng lực để tiếp tục tham gia việc mua sắm trực tiếp và áp dụng mua sắm trực tiếp thì vẫn phải đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

Như vậy, dựa trên cơ sở phân tích nêu trên, có thể thấy, để thực hiện việc mua sắm vật tư cùng loại, tương tự thì trước hết công ty bạn phải tham gia mua sắm trực tiếp theo quy định của pháp luật. Chỉ khi công ty bạn không đủ khả năng để tiếp tục thực hiện việc mua sắm trực tiếp hàng hóa vật tư này thì mới có thể áp dụng mua sắm trực tiếp đối với các nhà thầu khác. 

Về việc công ty bạn ra thông báo đến 3 đơn vị, sau đó xem xét về giá của các đơn vị này để lựa chọn nhà thầu thì nếu việc này được thực hiện khi công ty bạn chưa thực hiện hoạt động mua sắm trực tiếp vật tư cùng loại được xác định là không đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong trường hợp công ty không đủ khả năng tiếp tục hoạt động mua sắm trực tiếp vật tư cùng loại, nên áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp cho nhà thầu khác thì việc công ty ra thủ tục báo giá và lựa chọn nhà thầu ở đây cũng không đúng với quy định của pháp luật.

Chính vì vậy, có thể khẳng định, việc thực hiện báo giá, và lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư của công ty bạn là không đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam

Lưu ý: Nội dung tư vấn của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy vào từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách hay quy định mới của pháp luật.

Gửi yêu cầu tư vấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM