Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Ngày gửi: 14/10/2020 lúc 11:31:12

Mã số câu hỏi: HTPL33364

Câu hỏi:

Đơn vị tôi là một đơn vị nghiên cứu cơ bản thực hiện theo khoản 3 điều 4 Nghị định 115/2005/NĐ-CP. Bên cạnh chức năng nghiên cứu, đơn vị tôi còn có chức năng đào tạo sau đại học có thu học phí. Khoản thu học phí này, đơn vị tôi không nộp vào Kho bạc nhà nước, không có văn bản nào của cơ quan cấp trên phê duyệt cho phép tạm chi tại đơn vị. Đơn vị chi nguồn kinh phí này hoàn toàn bằng tiền mặt, trong đó có các khoản chi mua sắm vật tư, thiết bị như mua máy tính xách tay: 21 tr, mua máy chiếu: 12tr. Vậy, tôi xin hỏi, việc thu chi như vậy của đơn vị tôi có đúng không? Đối với các khoản chi từ nguồn thu học phí này của đơn vị tôi có phải tuân thủ theo quy định tại Thông tư 164/2011/TT-BTC quy định quản lý thu chi tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước hay không? Xin cảm ơn?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Nghị định số 115/2005/NĐ-CP

Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN 

Thông tư số 164/2011/TT-BTC 

2. Nội dung tư vấn

Về các khoản chi cho các hoạt động của đơn vị

Đơn vị của bạn là một tổ chức khoa học công nghệ công lập, việc chi nguồn kinh phí hoàn toàn bằng tiền mặt, trong đó có các khoản chi mua sắm vật tư, thiết bị như mua máy tính xách tay: 21 triệu, mua máy chiếu: 12 triệu là các nguồn chi phục vụ hoạt động của đơn vị. Như vậy, đơn vị của bạn có thể tự quyết định việc sử dụng các nguồn kinh phí cho các hoạt động của đơn vị.

Bên cạnh đó khoản 2, Điều 4, Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN về nội dung chi và định mức chi có quy định: 

“2. Các khoản chi theo định mức kinh tế kỹ thuật của Bộ quản lý chuyên ngành và quy định hiện hành:

a) Chi mua nguyên liệu, vật liệu, năng lượng: căn cứ vào nhiệm vụ và định mức kinh tế kỹ thuật do Bộ quản lý chuyên ngành quy định.

b) Chi thanh toán dịch vụ công cộng.

c) Chi vật tư văn phòng: văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ phục vụ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

d) Chi thông tin tuyên truyền.

đ) Chi hội nghị, hội thảo chuyên môn, công tác phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

e) Chi phí thuê mướn: thuê thiết bị thực hiện nhiệm vụ trong trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ không có, thuê lao động trong nước theo hợp đồng và giá thị trường tại địa điểm, thời điểm thuê lao động.

g) Chi sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ, kiểm định, hiệu chuẩn tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn: thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

h) Chi điều tra, thống kê theo quy định tại Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/2/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra, thống kê.

i) Chi thực hiện công tác thu phí, lệ phí thực hiện theo quy định của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và các thông tư hướng dẫn Nghị định.

k) Các khoản chi phí trực tiếp khác thực hiện nhiệm vụ”.

Căn cứ vào Điểm c, Khoản 2, Điều 4, Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN, việc mua máy tính xách tay và máy chiếu là chi vật tư văn phòng nên hoàn toàn phù hợp.

Vì vậy, việc mua sắm vật tư, thiết bị như máy tính xách tay, máy chiếu là không trái với các quy định của pháp luật.

>>> Luật sư tư vấn pháp luật hành chính qua tổng đài: 024.6294.9155

Về việc thực hiện theo Thông tư số 164/2011/TT-BTC quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống kho bạc Nhà nước

Điều 1, Thông tư số 164/2011/TT-BTC về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng có quy định: 

Thông tư này quy định việc quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

2. Đối tượng áp dụng:

Các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước, các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là đơn vị giao dịch) có hoạt động thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý tiền mặt và những nội dung hướng dẫn tại Thông tư này.”

Do khoản tiền chi từ khoản thu học phí của đơn vị bạn không thông qua Kho bạc Nhà nước nên không thuộc đối tượng áp dụng của thông tư này.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam