Quy định về thủ tục tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL32751

Câu hỏi:

Cho tôi hỏi khi tôi có một số gỗ được bố vợ tôi cho. Kiểm lâm nghi ngờ tôi chở gổ lậu nên đã bắt tạm giam xe cày và gỗ của tôi. Nhưng không lập biên bản ngay. Sau 3 ngày, kểm lâm mới lập biên bản. Vậy tôi xin tư vấn cho tôi vấn đề trên có đúng hay không? Xin cảm ơn!

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012

– Nghị định 115/2013/NĐ-CP.

2. Nội dung tư vấn

Điều 81 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về thủ tục tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính như sau:

"1. Khi tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 26 của Luật này, người có thẩm quyền xử phạt phải lập biên bản. Trong biên bản phải ghi rõ tên, số lượng, chủng loại, số đăng ký (nếu có), tình trạng, chất lượng của vật, tiền, hàng hoá, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu và phải có chữ ký của người tiến hành tịch thu, người bị xử phạt hoặc đại diện tổ chức bị xử phạt và người chứng kiến; trường hợp người bị xử phạt hoặc đại diện tổ chức bị xử phạt vắng mặt thì phải có hai người chứng kiến. Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cần được niêm phong thì phải niêm phong ngay trước mặt người bị xử phạt, đại diện tổ chức bị xử phạt hoặc người chứng kiến. Việc niêm phong phải được ghi nhận vào biên bản.

Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đang bị tạm giữ, người có thẩm quyền xử phạt thấy tình trạng tang vật, phương tiện có thay đổi so với thời điểm ra quyết định tạm giữ thì phải lập biên bản về những thay đổi này; biên bản phải có chữ ký của người lập biên bản, người có trách nhiệm tạm giữ và người chứng kiến.

2. Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu phải được quản lý và bảo quản theo quy định của Chính phủ."

Trong trường hợp của anh, ngay khi tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, cơ quan có thẩm quyền xử phạt là kiểm lâm phải lập biên bản. Theo khoản 3 Điều 13 Nghị định 115/2013/NĐ-CP:

" Khi giao, nhận tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu phải lập biên bản, ghi rõ số lượng, chất lượng, khối lượng, chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, tình trạng (nếu có). Biên bản được lập thành hai bản có chữ ký của hai bên và mỗi bên giữ một bản.", việc lập biên bản phải được thực hiện khi giao, nhận tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu.

Như vậy, việc cơ quan Kiểm lâm không lập biên bản ngay khi tịch thu số gỗ và xe cày của anh là không phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam