Hệ thống pháp luật

Quốc khánh 2/9/2021: Người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục

Ngày đăng: 29/08/2021 lúc 10:45:07

Ngày mùng 2/9/2021 là ngày quốc khánh đầu tiên chính thức áp dụng quy định mới tại Bộ luật Lao động 2019 với 2 ngày nghỉ. Cụ thể, theo điểm đ khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

“1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau)”

Như vậy, kể từ năm 2021, người lao động sẽ được nghỉ làm, hưởng nguyên lương dịp Quốc khánh trong 02 ngày vào ngày 02/9 và một ngày liền trước hoặc liền sau. Trong khi đó, trước đây, theo Bộ luật Lao động năm 2012, người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày duy nhất - ngày 2.9.

Do ngày Quốc khánh năm 2021 vào ngày thứ năm nên cán bộ công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục, trong đó có 2 ngày nghỉ lễ và 2 ngày là ngày nghỉ hằng tuần. Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, thì căn cứ vào kế hoạch cụ thể để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Đối với trường hợp, người lao động vẫn đi làm vào ngày lễ do tính chất công việc hay yêu cầu của người sử dụng lao động thì sẽ tính là làm thêm giờ và hưởng lương làm thêm giờ. Cụ thể:

  • Đi làm vào ban ngày của ngày lễ: 

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 98 BLLĐ năm 2019, người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ thì được hưởng ít nhất bằng 300% lương chưa kể tiền lương ngày lễ đối với người lao động hưởng lương ngày.

Do đó, nếu tính cả lương được trả cho ngày nghỉ lễ, người lao động đi làm vào ngày 02 và 03/9 sẽ được hưởng ít nhất 400% lương của ngày làm việc bình thường.

Còn đi làm vào ngày 04 và 05/9, người lao động chỉ được hưởng theo lương của ngày làm việc bình thường hoặc tính theo lương của ngày nghỉ hằng tuần.

  • Đi làm vào ban đêm của ngày lễ: 

Theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật lao động năm 2019, trường hợp này, người lao động sẽ được hưởng thêm lương làm việc vào ban đêm và lương làm thêm giờ của công việc bình thường, đồng thời được hưởng thêm 20% tiền lương của công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc đó.

Vì vậy, nếu làm vào ban đêm của ngày 02 và 03/9, người lao động được hưởng tối thiểu 490% lương của ngày làm việc bình thường (nếu tính cả lương của ngày nghỉ).

Còn đi làm vào ngày 04 và 05/9, người lao động chỉ được tính theo lương làm ban đêm của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần.

Năm 2021 là thời điểm bắt đầu thực hiện Bộ luật Lao động năm 2019 với nhiều quy định mới, người lao động cần đặc biệt chú ý để đảm bảo quyền và lợi ích của mình.

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam