Quản lý tài liệu của cá nhân, gia đình, dòng họ

Ngày gửi: 14/09/2018 lúc 23:02:24

Mã số: HTPL15168

Câu hỏi:

Quản lý tài liệu của cá nhân, gia đình, dòng họ. Luật lưu trữ quy định thế nào về việc quản lý tài liệu của cá nhân, gia đình và dòng họ?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Vấn đề quản lý tài liệu của cá nhân, gia đình, dòng họ được
Luật Lưu trữ 2011 quy định thực hiện như sau:

Thứ nhất: Tài liệu được đăng ký được thuộc Phòng lưu trữ quốc gia Việt Nam

Những tài liệu sau đây của cá nhân, gia đình, dòng họ (sau đây gọi chung là cá nhân) có giá trị phục vụ hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch sử đối với quốc gia, xã hội được đăng ký thuộc Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam:

– Gia phả, tộc phả, bằng, sắc phong, tài liệu về tiểu sử;

– Bản thảo viết tay, bản in có bút tích, công trình nghiên cứu khoa học, sáng tác, thư từ trao đổi;

– Phim, ảnh; băng, đĩa ghi âm, ghi hình; tài liệu điện tử;

– Công trình, bài viết về cá nhân;

– Ấn phẩm, tài liệu do cá nhân sưu tầm được.

Thứ hai: Trách nhiệm xác định giá trị tài liệu

Lưu trữ lịch sử nơi đăng ký có trách nhiệm xác định giá trị tài liệu của cá nhân thuộc Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam quy định tại khoản 1 Điều này.

Cá nhân có tài liệu có các quyền sau đây:

– Được đăng ký tài liệu tại Lưu trữ lịch sử và hướng dẫn, giúp đỡ về kỹ thuật bảo quản và tạo điều kiện để phát huy giá trị tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này;

– Quyết định việc hiến tặng, ký gửi tài liệu cho Lưu trữ lịch sử;

– Thỏa thuận việc mua bán tài liệu;

–  Được ưu tiên sử dụng tài liệu đã hiến tặng;

– Cho phép người khác sử dụng tài liệu ký gửi tại Lưu trữ lịch sử, nhưng không được xâm hại an ninh quốc gia, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

– Được Nhà nước khen thưởng theo quy định của pháp luật.

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổ ng đài: 024.6294.9155

Thứ tư: Nghĩa vụ của cá nhân có tài liệu

Cá nhân có tài liệu có các nghĩa vụ sau đây:

– Chỉ được hiến tặng hoặc bán cho Lưu trữ lịch sử các tài liệu liên quan đến an ninh quốc gia;

– Trả phí bảo quản theo quy định của pháp luật đối với tài liệu ký gửi tại Lưu trữ lịch sử, trừ tài liệu đã được đăng ký.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam

Lưu ý: Nội dung tư vấn của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy vào từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách hay quy định mới của pháp luật.

Gửi yêu cầu tư vấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM