Hệ thống pháp luật

Quan chức làm thất thoát tài sản của nhà nước sẽ bị xử lý như thế nào?

Ngày đăng: 09/09/2020 lúc 10:28:14
Gần đây cơ quan pháp luật vừa khởi tố một số cán bộ từng là lãnh đạo bộ, ngành về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Vậy theo quy định của pháp luật hình sự mới nhất về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí thì những cán bộ quan chức sẽ bị xử lý như thế nào?
Văn bản tham khảo: Bộ luật hình sự 2015 (điều 219)

Quan chức làm thất thoát tài sản của nhà nước sẽ bị xử lý như thế nào?

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam