Phương thức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô lớn

Ngày gửi: 23/05/2020 lúc 11:31:12

Mã số câu hỏi: HTPL42458

Câu hỏi:

Công ty chúng tôi đang lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp giá trị 105 tỷ đồng. Hiện chúng tôi thực hiện theo hình thức chào giá cạnh tranh, hồ sơ được lập là 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ có được không? Doanh nghiệp tư nhân, vốn là vốn góp các cổ đông và vốn vay (70%). Cảm ơn!

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

+ Luật đấu thầu 2013

+ Nghị định 63/2014/NĐ-CP

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ theo quy định tại Điều 57 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, quy trình chào hàng cạnh tranh áp dụng với những gói thầu có giá trị không quá 05 tỷ đồng. Như vậy, gói thầu xây lắp giá trị 105 tỷ đồng không thuộc phạm vi của chào hàng cạnh tranh. Đối với gói thầu này của bên bạn phải áp dụng theo quy trình của đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế.

Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự. Đấu thầu rộng rãi được áp dụng cho các gói thầu, dự án và không quy định về hạn mức. Đấu thầu hạn chế được áp dụng đối với những gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm mà chỉ có một số nhà thầu có khả năng đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Như vậy, căn cứ vào tính chất, quy mô và đặc tính kỹ thuật của gói thầu mà bạn có thể lựa chọn hình thức đấu thầu hợp lý (đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi).

Luật sư tư vấn pháp luật phương thức lựa chọn nhà thầu: 024.6294.9155

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật đấu thầu 2013:

“Điều 28. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

1. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ;

b) Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp;

c) Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

d) Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa;

đ) Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.”

Theo quy định tại Điều 63 Nghị định 63/2014/NĐ-CP gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ chỉ áp dụng với gói thầu quy mô nhỏ.

Như vậy, gói thầu của bên bạn là gói thầu xây lắp có giá trị 105 tỷ không thuộc hạn mức áp dụng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Bạn có thể lựa chọn theo phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ hoặc hai giai đoạn hai túi hồ sơ tùy từng tính chất của gói thầu.

+ Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô lớn, phức tạp.

+ Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp, có tính đặc thù.

Căn cứ vào từng tính chất, quy mô của gói thầu mà bạn có thể lựa chọn phương thức đấu thầu phù hợp.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam