Hệ thống pháp luật

Phân biệt khu công nghiệp và khu chế xuất

Ngày đăng: 28/04/2021 lúc 09:24:56

Là khu vực có ranh giới địa lý xác định, phân biệt với các vùng lãnh thổ khác và không có dân cư sinh sống, được thành lập theo quy định của Chính phủ và hoạt động theo quy chế pháp lý riêng, Khu công nghiệp, khu chế xuất là những khu vực sản xuất kinh doanh đặc biệt. Doanh nghiệp có trụ sở tại những khu vực này sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi so với các khu vực khác. Vậy điểm khác biệt giữa khu công nghiệp và khu chế xuất là gì?

(Phân biệt khu công nghiệp và khu chế xuất)

 

Tiêu chí

Khu công nghiệp

Khu chế xuất

Khái niệm

Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và cung ứng dịch vụ cho sản xuất công nghiệp.

(Theo khoản 16 Điều 3 Luật Đầu tư 2020)

Khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, cung ứng dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu.

(Theo khoản 15 Điều 3 Luật Đầu tư 2020)

Mục đích thành lập

Thu hút đầu tư trong và ngoài nước

Chủ yếu là thu hút đầu tư đối với doanh nghiệp nước ngoài

Ranh giới địa lý

Có ranh giới địa lý xác định nhưng không rõ ràng, thường xác định bằng hệ thống hàng rào xây dựng.

Khu chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo các quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan quy định tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ngành nghề sản xuất

Lĩnh vực hoạt động đa dạng chủ yếu là: Vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị tiêu dùng, dịch vụ logistic…

Hoạt động các ngành nghề chủ yếu về xuất khẩu như: gạo, dệt may, giày da…

Thị trường mục tiêu

Tạo ra sản phẩm cung cấp cho trong và ngoài nước để khai thác tối đa lợi thế thị trường.

Xuất khẩu hàng hóa để khai thác thị trường nước ngoài

Tổ chức hoạt động

Bao gồm các doanh nghiệp sản xuất phục vụ cho công nghiệp và thực hiện dịch vụ cho hoạt động công nghiệp

Bao gồm các doanh nghiệp chuyên sản xuất phục vụ cho hoạt động xuất khẩu và thực hiện dịch vụ xuất khẩu

Chức năng hoạt động

Sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản phẩm hàng hóa công nghiệp.

Sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thực hiện các dịch vụ cho hàng hóa xuất khẩu.

Khu chế xuất và khu công nghiệp là một trong những khu vực được xây dựng với mục đích ưu đãi thu hút đầu tư. Doanh nghiệp muốn được thành lập và có trụ sở tại khu công nghiệp, khu chế xuất để hưởng những ưu đãi đầu tư phải đáp ứng những điều kiện chặt chẽ theo quy định của pháp luật.

BTT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam