Hệ thống pháp luật

Những trường hợp giấy tờ, văn bản không được sao y

Ngày đăng: 19/08/2020 lúc 15:12:57
Căn cứ điều 22 Nghị định 23/2015/NĐ-CP: Bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao từ bản chính

Những trường hợp giấy tờ, văn bản không được sao y

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam