Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Những ngày lễ, tết người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương

Cập nhật: 05/04/2021 lúc 22:27:23

Theo quy định tại Điều 112 Bộ luật lao động 2019, những ngày lễ, tết người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương bao gồm:

Những ngày lễ, tết người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam