Hệ thống pháp luật

Những ngày lễ, tết người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương

Ngày đăng: 05/04/2021 lúc 21:57:17

Theo quy định tại Điều 112 Bộ luật lao động 2019, những ngày lễ, tết người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương bao gồm:

Những ngày lễ, tết người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam