Hệ thống pháp luật

Những lưu ý khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của vợ chồng đã ly hôn

Ngày đăng: 24/03/2021 lúc 11:55:32

Nếu bạn đang thực hiện giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất với một cá nhân đã li hôn. Bạn cần lưu ý những vấn đề sau

Theo khoản 1 Điều 99 Luật đất đai 2013:

"1. Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:

...

d) Người được sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp đất đai; theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân,

 quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành;"

Như vậy, khi vợ chồng đã ly hôn theo bản án, quyết định ly hôn của Tòa án thì:

- Nếu mảnh đất đó được chia mỗi người một phần thì mỗi người đều đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu một trong hai người muốn bán đất thì phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo bản án hoặc quyết định của Tòa án. Trong trường hợp thỏa thuận được, cả hai có thể cùng đồng thuận ký hợp đồng chuyển nhượng.

- Nếu quyền sử dụng đất của vợ chồng đã ly hôn nhưng chưa chia tài sản thì khối tài sản đó thuộc sở hữu chung theo phần được quy định tại Điều 209 Bộ luật dân sự 2015. Khi chuyển nhượng, cả hai bên phải cũng đồng thuận ký hợp đồng chuyển nhượng.

- Nếu mảnh đất đó được giao cho một người (vợ hoặc chồng) thì người này cần thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai để điều chỉnh thông tin về người sử dụng đất. Kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục này, người đó có toàn quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không cần hỏi ý kiến của người còn lại.

Ngọc Hà - BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam