Hệ thống pháp luật

Những khoản tiền phải nộp khi chuyển nhượng Hợp đồng mua bán căn hộ

Ngày đăng: 19/08/2020 lúc 15:12:57
Những khoản tiền phải nộp khi chuyển nhượng Hợp đồng mua bán căn hộ mà các bên cần biết khi thực hiện giao dịch.Căn cứ theo điểm a2 khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC và Điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC

Những khoản tiền phải nộp khi chuyển nhượng Hợp đồng mua bán căn hộ

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam