Những hành vi vi phạm trong đấu thầu bị xử lý hình sự

7 hành vi vi phạm trong lĩnh vực đấu thầu bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 222 Bộ Luật hình sự 2015.

Những hành vi vi phạm trong đấu thầu bị xử lý hình sự