Hệ thống pháp luật

Những điều cần biết về lương tháng thứ 13

Ngày đăng: 07/02/2021 lúc 23:11:11

Lương tháng 13 là thông tin được rất nhiều người lao động quan tâm trong mỗi dịp lễ tết; Vì vậy Hệ thống pháp luật Việt nam tổng hợp những thông tin quan trọng cần biết về lương tháng 13 qua bài viết dưới đây:

1. Thế nào là lương tháng 13? Nó có phải là thưởng Tết?

Pháp luật không quy định về khái niệm "lương tháng 13", tuy nhiên ở một số văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước cũng đã đề cập đến.

Ví du: Công văn 560/LĐTBXH ngày 06/02/2018 của Bộ LĐ-TB&XH.

- Tại Công văn này, Bộ LĐ-TB&XH xác định “lương tháng 13” là tiền thưởng.

- Trên thực tế thì tại các đơn vị người sử dụng lao động khác nhau thì sẽ xảy ra các trường hợp khác nhau:

+ Có đơn vị người lao động nhận được đồng thời các khoản mang tên: “lương tháng 13” và một khoản khác mang tên “thưởng Tết”.

+ Có đơn vị người lao động cuối năm chỉ được nhận lương tháng 13 hoặc thưởng tết.

+ Có đơn vị người lao động cuối năm không được nhận khoản nào hết.

Như vậy, vì luật không quy định khái niệm cụ thể, nên “lương tháng 13” hay “thưởng tết” cũng chỉ là tên gọi do mọi người tự đặt, bản chất nó đều là khoản “Thưởng” theo Điều 104 Bộ luật lao động 2019, theo đó:

Điều 104. Thưởng

1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.”

 

2. Doanh nghiệp có bắt buộc phải trả lương tháng 13?

Như đã nói ở trên, lương tháng 13 mang bản chất là một khoản tiền thưởng theo Điều 104 Bộ luật Lao động 2019.

Luật quy định thưởng Tết không phải là nghĩa vụ bắt buộc của doanh nghiệp trong mọi trường hợp.

Khoản thưởng được đưa ra căn cứ theo kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động , vì vậy:

- Người lao động sẽ được thưởng tết nếu có thỏa thuận trong hợp đồng lao động, theo quy chế nội bộ doanh nghiệp về thưởng Tết, thỏa ước lao động tập thể  (thường nó phụ thuộc phần lớn vào doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp và năng suất, hiệu quả công việc của người lao động).

- Doanh nghiệp cũng có quyền không thưởng tết cho người lao động nếu kinh doanh không có lãi hoặc người lao động không hoàn thành công việc được giao, nhất là năm 2021, hàng loạt doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19.

3. Lương tháng 13 có phải đóng BHXH?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 thì thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc không bao gồm Tiền thưởng có được căn cứ theo kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Ngoài ra trước đây, tại Công văn 560/LĐTBXH-BHXH ngày 06/02/2018, Bộ LĐ-TBXH cũng đã hướng dẫn tiền lương tháng 13 không phải tính đóng BHXH bắt buộc.

4. Lương tháng 13 có phải đóng thuế TNCN?

Các văn bản quy định về thuế TNCN quy định 16 khoản được miễn thuế thu nhập cá nhân, trong đó không bao gồm thu nhập là tiền thưởng theo quy định tại Bộ luật Lao động.

Vì vậy, lương tháng 13 là khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công phải chịu thuế TNCN.