Hệ thống pháp luật

Những điểm mới đáng chú ý về đăng ký xe năm 2021

Ngày đăng: 05/03/2021 lúc 11:50:38

Ngày 16/06/2020, Bộ Công an ban hành Thông tư 58/2020/TT-BCA về quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Theo đó, kể từ ngày 01/08/2020, khi thực hiện các thủ tục về đăng ký xe chúng ta cần lưu ý:

1. Tăng thời hạn Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời

Nếu như trước đây, theo Thông tư 15/2014/TT-BCA, giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời có giá trị trong thời hạn 15 ngày thì kể từ ngày 01/08/2020, thời hạn này được kéo dài lên đến 30 ngày.

Xe đăng ký tạm thời được phép tham gia giao thông theo thời hạn, tuyến đường và phạm vi hoạt động ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời.

Theo đó, những trường hợp xe phải đăng ký tạm thời theo Thông tư 58/2020/TT-BCA bao gồm:

- Xe chưa được đăng ký, cấp biển số chính thức có nhu cầu tham gia giao thông;

- Xe đăng ký ở nước ngoài được cơ quan thẩm quyền cho phép vào Việt Nam du lịch, phục vụ hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao;

- Xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước, Chính phủ tổ chức;

- Xe ô tô làm thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe để tái xuất về nước hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam;

- Xe có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng.

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời

2. Bán xe khác tỉnh phải nộp lại biển số và đăng ký xe

Theo Khoản 3 Điều 6 Thông tư 58/2020/TT-BCA, trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe cho tổ chức, cá nhân khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chủ xe trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dịch vụ nộp giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số cho cơ quan đăng ký xe.

Đối với trường hợp sang tên cho tổ chức, cá nhân trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì chủ xe trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dịch vụ nộp đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe. Trường hợp tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng, được phân bổ, thừa kế làm thủ tục sang tên ngay thì không phải làm thủ tục thu hồi đăng ký xe.

3. Bỏ quy định sinh viên ngoại tỉnh được đăng ký xe biển Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Theo Điều 9 Thông tư 58/2020/TT-BCA , giấy tờ của chủ xe cần xuất trình nếu chủ xe là người Việt Nam gồm:

- Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc Sổ hộ khẩu;

- Đối với lực lượng vũ trang: Chứng minh Công an nhân dân hoặc Chứng minh Quân đội nhân dân hoặc giấy giới thiệu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác từ cấp trung đoàn, Phòng, Công an cấp huyện hoặc tương đương trở lên.

Nếu như trước đây khi đi đăng ký xe sinh viên, học sinh ngoại tỉnh được đăng ký xe biển Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh bằng giấy giới thiệu của nhà trường. Từ ngày 01/08/2020, Thông tư 58/2020/TT-BCA đã bỏ thẻ học viên, sinh viên học theo hệ tập trung từ 02 năm trở lên của các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện; giấy giới thiệu của nhà trường ra khỏi giấy tờ của chủ xe hợp pháp.

4. Toàn bộ xe kinh doanh vận tải phải chuyển sang biển vàng trước ngày 31/12/2021

Theo điểm đ khoản 6 Điều 25 của Thông tư 58/2020/TT-BCA, biển số ô tô kinh doanh vận tải sẽ có nền màu vàng, chữ và số màu đen…

Xe kinh doanh vận tải đăng ký mới sẽ bắt đầu chuyển sang biển màu vàng từ ngày 01/08/2020. Các phương tiện vẫn đang hoạt động trước ngày Thông tư 58/2020/TT-BCA có hiệu lực sẽ phải chuyển đổi sang biển vàng trước ngày 31/12/2021.

5. Bổ sung thêm 4 trường hợp bị thu hồi đăng ký xe, biển số xe

So với quy định cũ, Thông tư 58/2020/TT-BCA đã bổ sung 04 trường hợp bị thu hồi đăng ký xe, biển số xe, gồm:

- Xe đã đăng ký nhưng không đúng hệ biển;

- Xe thuộc diện sang tên, chuyển quyền sở hữu;

- Xe quân sự không còn nhu cầu cấp biển số xe dân sự;

- Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc cấp biển số không đúng quy định.

6. Được sang tên xe qua nhiều đời chủ khi không có giấy tờ mua bán

Nếu như tại Thông tư 15/2014/TT-BCA  để chuyển quyền sở hữu xe bắt buộc phải có chứng từ chuyển quyền sở hữu của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng.

Tuy nhiên nay tại Thông tư 58/2020/TT-BCA, đối với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người thì khi thực hiện sang tên xe, chỉ cần ghi rõ quá trình mua bán, giao nhận xe hợp pháp, cam kết về nguồn gốc xuất xứ của xe và nộp các giấy tờ gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe;

- Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng (nếu có).

Quy định này chỉ được áp dụng đến hết ngày 31/12/2021.

BBT Hệ Thống Pháp Luật