Hệ thống pháp luật

Những điểm mới của Luật doanh nghiệp 2020

Ngày đăng: 19/08/2020 lúc 15:12:57
Luật Doanh nghiệp 2020 chính thức có hiệu lực ngày 01/01/2021 và có nhiều điểm mới nổi bật đáng chú ý.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam