Hệ thống pháp luật

Những điểm khác biệt giữa phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2

Ngày đăng: 05/03/2021 lúc 11:57:27

Theo Luật Lý lịch tư pháp 2009 phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 có những sự khác biệt sau:

STT

Nội dung

Phiếu lý lịch tư pháp số 1

Phiếu lý lịch tư pháp số 2

1

Đối tượng được cấp

- Công dân Việt Nam đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam;

- Người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam;

- Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội yêu cầu cấp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử;

- Yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

2

Mục đích

Phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử;

- Để người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

3

Nội dung

- Họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp;

- Tình trạng án tích;

- Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã;

- Trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức không có yêu cầu thì nội dung quy định tại khoản này không ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp.

- Họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, họ, tên cha, mẹ, vợ, chồng của người được cấp;

- Tình trạng án tích;

- Thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã;

- Trường hợp người bị kết án bằng các bản án khác nhau thì thông tin về án tích của người đó được ghi theo thứ tự thời gian.

4

Ủy quyền

Cá nhân có thể uỷ quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật; trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền.

Cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Trên đây là một số điểm khác biệt cơ bản nhất giữa Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2. Nếu có nhu cầu đề nghị cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, bạn đọc vui lòng liên hệ: 02462949155 để được hỗ trợ chi tiết.

Ban biên tập HTPL