Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu trễ so với thời gian thông báo đóng thầu

Ngày gửi: 15/01/2020 lúc 11:31:12

Mã số câu hỏi: HTPL42482

Câu hỏi:

Công ty A tổ chức mời thầu. Công ty B có mua hồ sư dự thầu nhưng không nộp hồ sơ dự thầu do đến trễ 1 giờ  so với giờ đóng thầu. Nhân viên Công ty A không cho Công ty B tham dự mở thầu vì lý do không nộp hồ sơ dự thầu. Vậy xin hỏi Công ty A làm vậy là đúng hay sai?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý. 

– Luật đấu thầu 2013

– Nghị định 63/2014/NĐ-CP

2. Nội dung tư vấn. 

Căn cứ theo khoản 4 Điều 14 Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về Tổ chức lựa chọn nhà thầu :

a) Việc mở thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Chỉ tiến hành mở các hồ sơ dự thầu mà bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở thầu, không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà thầu;

b) Việc mở thầu được thực hiện đối với từng hồ sơ dự thầu theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu và theo trình tự sau đây:

– Yêu cầu đại diện từng nhà thầu tham dự mở thầu xác nhận việc có hoặc không có thư giảm giá kèm theo hồ sơ dự thầu của mình;

– Kiểm tra niêm phong;

– Mở hồ sơ và đọc rõ các thông tin về: Tên nhà thầu; số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu; giá trị giảm giá (nếu có); thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu; thời gian thực hiện hợp đồng; giá trị, hiệu lực của bảo đảm dự thầu; các thông tin khác liên quan;

c) Biên bản mở thầu: Các thông tin nêu tại Điểm b Khoản này phải được ghi vào biên bản mở thầu. Biên bản mở thầu phải được ký xác nhận bởi đại diện của bên mời thầu và các nhà thầu tham dự lễ mở thầu. Biên bản này phải được gửi cho các nhà thầu tham dự thầu;

d) Đại diện của bên mời thầu phải ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu (nếu có); thỏa thuận liên danh (nếu có); bảo đảm dự thầu; các nội dung đề xuất về tài chính và các nội dung quan trọng khác của từng hồ sơ dự thầu.” .

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến về thủ tục mở thầu: 024.6294.9155

Bên cạnh đó, căn cứ theo Điều 4 Luật đấu thầu 2013 thì thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, do đó,ngay trong vòng 01 ngày kể từ thời điểm đóng thầu, thì việc mở thầu sẽ được tiến hành công khai tuy nhiên, việc tiến hành mở thầu chỉ áp dụng với các hồ sơ dự thầu mà bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu, đồng nghĩa với việc chỉ những nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu trước thời điểm đóng thầu và các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật đấu thầu mới có quyền tham gia lễ mở thầu. 

Vì vậy, do bên công ty bạn không nộp hồ sơ dự thầu đúng thời gian quy định ghi trong hồ sơ mời thầu nên hoàn toàn bên công ty bạn không có quyền tham dự lễ mời thầu và công ty A hoàn toàn đúng trong trường hợp này.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam