Hệ thống pháp luật

Nguyên tắc xử lý hành vi phạm tội đối với pháp nhân thương mại

Ngày đăng: 04/04/2022 lúc 09:17:54

Pháp nhân thương mại phải có hành vi phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 3 Bộ luật hình sự 2015.

Nguyên tắc xử lý hành vi phạm tội đối với pháp nhân thương mại

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam