Hệ thống pháp luật

người sử dụng trái phép chất ma túy

"người sử dụng trái phép chất ma túy" được hiểu như sau:

Là người có hành vi sử dụng chất ma túy mà không được sự cho phép của người hoặc cơ quan chuyên môn có thẩm quyền và xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể có kết quả dương tính.(Theo khoản 10 Điều 2 Luật Phòng, chống ma túy 2021)