Hệ thống pháp luật

Người nước ngoài có được đứng tên trên sổ đỏ khi mua nhà tại Việt Nam?

Ngày đăng: 18/03/2021 lúc 20:44:53

Cùng với quá trình hội nhập, những năm gần đây lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có xu hướng tăng lên qua các năm. Nhu cầu mua nhà đất của người nước ngoài ở Việt Nam là rất lớn, kèm theo đó một vấn đề được đặt ra “ Người nước ngoài có đươc đứng tên trên sổ đỏ khi mua nhà tại Việt Nam?”

Căn cứ Điều 5 Luật đất đai 2013 quy định chỉ có 7 đối tượng được xác định là người sử dụng đất trong đó không bao gồm người nước ngoài. Tuy nhiên, theo Khoản 2 Điều 159 Luật Nhà ở 2014 tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua các hình thức sau đây:

“a) Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan;

b) Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.

Như vây, tuy người nước ngoài không được cấp giấy chứng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Việt Nam nhưng sẽ được đầu tư nhà ở tại Việt Nam hoặc mua, thuê mua, nhận tặng cho, thừa kế nhà ở thương mại (căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ) trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

BBT Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam