Người lao động không ký tiếp hợp đồng lao động sau thời gian thử việc?

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL37365

Câu hỏi:

Cho mình hỏi : Mình làm được 6 tháng, lúc thử việc xong công ty có cho mình kí hợp đồng nhưng mình nghĩ chưa chắc ăn sẽ làm lâu dài nên mình đơn phương không kí với công ty. Bây giờ mình có quyền đột ngột nghỉ làm không thông báo trước 30 ngày được không? Mình có bị phạt tiền hay gì không bởi vì mình đơn phương không kí hợp đồng nên mình nghĩ sẽ có thể nghỉ liền mà không cần xin trước 30 ngày xin hỏi vậy có đúng chưa?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật Lao động 2012;

2. Nội dung tư vấn:

Hợp đồng lao động được hiểu là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Hình thức của hợp đồng lao động được quy định tại Điều 16 Bộ luật Lao động 2012 với nội dung như sau:

"1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói."

Theo đó, việc ký hợp đồng lao động bằng văn bản là bắt buộc và được lập thành 02 bản, giao cho mỗi bên giữ một bản. Những công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, có thể được giao kết hợp đồng bằng lời nói. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người sử dụng lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động. Đối với những công việc có yêu cầu thời gian thử việc thì sau khi kết thúc việc làm thử đạt yêu cầu, người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Trường hợp của bạn, sau khi kết thúc thời gian thử việc, công ty đã thông báo về việc đề nghị giao kết hợp đồng nhưng bạn không đồng ký và tiếp tục làm việc thì bạn đương nhiên làm việc chính thức. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể về trường hợp vẫn tiếp tục làm việc sau khi kết thúc thời gian thử việc thì được làm việc chính thức sẽ tương ứng với loại hợp đồng lao động nào và trong thời hạn bao lâu?

"Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

…"

Dựa vào quy đinh trên, tùy theo việc thỏa thuận giữa bạn và công ty về việc hợp đồng thử việc để biết sau khi kết thúc thời gian thử việc sẽ ký kết loại hợp đồng lao động nào, từ đó xác định trách nhiệm của mỗi bên sau khi đương nhiên xác lập hợp đồng lao động khi hết thời gian thử việc. Nếu là hợp đồng xác định thời hạn thì khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động:

– Trường hợp 1: Bạn có nghĩa vụ báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 30 ngày trước khi chấm dứt hợp đồng lao động và bạn không phải bồi thường cho công ty.

– Trường hợp 2: Bạn chấm dứt hợp đồng lao động ( nghỉ việc) không báo trước ít nhất 30 ngày mà nghỉ luôn thì được coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật. Theo đó, bạn phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại Điều 43 Bộ luật lao động 2012 bao gồm:

+ Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

+ Bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam