Hệ thống pháp luật

Người lao động khi là F0 có được nghỉ làm không?

Ngày đăng: 23/02/2022 lúc 20:14:38

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, hàng các ca F0 liên tục tăng, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp và công ăn việc làm của người lao động. Vậy khi người lao động có kết quả dương tính với Covid-19, người lao động có được nghỉ làm và được hưởng lương trong thời gian nghỉ không? Đây là điều băn khoăn của nhiều bạn đọc gửi tới Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam nhờ tư vấn. Chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung tư vấn sau đây.

Các văn bản pháp luật hiện hành không quy định về trường hợp người lao động được nghỉ làm khi mắc Covid-19. Tuy nhiên, người lao động không may trở thành F0 thì có thể nghỉ làm theo các trường hợp sau đây:

1. Nghỉ ốm

Theo Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 , người lao động bị ốm đau, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì được nghỉ hưởng chế độ ốm đau. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm được quy định tại Điều 26 Luật BHXH cụ thể:

- Trường hợp làm việc trong điều kiện bình thường hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

- Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

Ngoài ra, sau khi kết thúc thời gian nghỉ chế độ ốm đau và quay trở lại làm việc thì trong vòng 30 ngày đầu mà sức khỏe chưa hồi phục, người lao động còn được giải quyết hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Căn cứ Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 , thời gian nghỉ hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong trường hợp này sẽ do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định nhưng tối đa không quá 10 ngày/năm. Mức tiền được hưởng trong thời gian nghỉ dưỡng sức là 30% mức lương cơ sở.

Căn cứ vào Công văn 1492 ngày 19/11/2021 của Cục Quản lý khám, chữa bệnh, người lao động là F0 muốn hưởng chế độ ốm đau phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 Thông tư 56/2017 của Bộ Y tế.

2. Nghỉ phép hằng năm

Theo quy định tại Điều 113 Bộ luật Lao động năm 2019 , người lao động làm việc đủ 12 tháng thì được nghỉ phép hàng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động cụ thể:

- 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường.

- 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng thì số ngày nghỉ hàng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Ngoài ra, Điều 114 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, cứ đủ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hàng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng một ngày.

Như vậy, bạn là F0 có thể sử dụng chế độ nghỉ phép hằng năm để nghỉ làm, thời gian nghỉ tương ứng theo các quy định trên. Trong khoảng thời gian nghỉ này, người lao động được hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động.

3. Thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ làm không lương

Theo khoản 3 Điều 115 Bộ luật lao động , người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương. Thời gian nghỉ do hai bên thỏa thuận.

Trên đây là một số quyền lợi mà người lao động được hưởng trong thời gian mắc Covid-19. Tuy nhiên ngoài những quy định của pháp luật, người sử dụng lao động và người lao động cũng nên thỏa thuận để thuận lợi cho cả đôi bên.

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam