Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Ngày gửi: 20/08/2020 lúc 09:48:13

Mã số câu hỏi: LD163

Câu hỏi:

Em đã kí một hợp đồng lao động với một nhà máy gần nhà với thời hạn là 12 tháng. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc nhà máy thường xuyên trả lương không đúng thời hạn, thậm chí còn trả lương không đầy đủ theo như quy định trong hợp đồng. Sau 6 tháng làm việc, em muốn chấm dứt hợp đồng lao động với nhà máy nhưng giám đốc nhà máy không đồng ý với lý do là hợp đồng của em đã ký là hợp đồng 12 tháng và yêu cầu em phải thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết nếu không phải bồi thường một số tiền vì đã chấm dứt hợp đồng. Luật sư cho em hỏi em có được chấm dứt hợp đồng không? Nếu chấm dứt thì em có phải bồi thường cho nhà máy không? Và số tiền đấy là bao nhiêu? Em cảm ơn.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Người sử dụng lao động và người lao động có quyền thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động. Nếu người sử dụng lao động không đồng ý thì người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 Bộ luật lao động 2012 như sau:

"1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này."

Như vậy, bạn thường xuyên "Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động" thì bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động tuy nhiên bạn phải báo trước cho người sử dụng lao động trước 03 ngày. Nếu sau đó 03 ngày, người sử dụng lao động không giải quyết chế độ thôi việc cho bạn thì bạn có quyền chấm dứt hợp đồng lao động. Khi bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đã thực hiện nghĩa vụ báo trước 03 ngày thì bạn sẽ không phải bồi thường cho người sử dụng lao động.

Việc người sử dụng lao động thường xuyên không trả lương đầy đủ, không đúng thời hạn như đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt hành chính tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định 95/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP như sau:

"3. Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Trả lương không đúng hạn; trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện; không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc ban đêm, tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định của pháp luật; khấu trừ tiền lương của người lao động không đúng quy định của pháp luật; trả lương không đúng quy định cho người lao động khi tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động, trong thời gian tạm đình chỉ công việc, trong thời gian đình công, những ngày người lao động chưa nghỉ hàng năm theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên."

Bạn có quyền làm đơn tố cáo gửi trực tiếp đến Thanh tra lao động tại Sở lao động thương binh và xã hội hoặc gửi tới Ủy ban nhân dân cấp huyện để cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm của người sử dụng lao động.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam