Hệ thống pháp luật

Người dân trong nước khi đi cách ly tập trung phải chịu những chi phí nào?

Ngày đăng: 05/03/2021 lúc 14:12:57

Ngày 8 tháng 2 năm 2021 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 12 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19. Tại khoản 5 Điều 1 nghị quyết này có quy định chi tiết chi phí khi người Việt Nam ở trong nước phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng chống dịch như sau:

Ảnh người dân ở khu cách ly tập trung (Nguồn: Báo lao động)

1. Trường hợp tự lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort thì người đi cách ly phải tự chi trả tất cả các khoản chi phí:
+ Chi phí đưa đón đến nơi cách ly.
+ Chi phí xét nghiệm sàng lọc.
+ Chi phí ăn, ở, sinh hoạt theo mức giá do khách sạn, resort công bố.

2. Trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do Nhà nước bố trí thì người đi cách ly chỉ phải chi trả tiền ăn theo mức 80.000 đồng/Người/Ngày cho cơ sở cách ly y tế tập trung, các khoản khác do ngân sách Nhà nước chi trả.

3. Trường hợp người phải cách ly y tế tập trung là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì được ngân sách hỗ trợ các loại chi phí, bao gồm cả tiền ăn 80.000 đồng/Người/Ngày.

BBT Hệ Thống Pháp Luật