Hệ thống pháp luật

Người dân không đổi sang thẻ CCCD gắn chíp, có bị phạt không?

Ngày đăng: 30/03/2021 lúc 22:17:38

Hiện nay trên toàn quốc tại các tỉnh thành đang mở rộng triển khai làm CCCD gắn chíp cho người dân. Có rất nhiều vấn đề mà người dân còn khúc mắc khi làm CCCD gắn chíp và một trong số câu hỏi phổ biến là nếu không đổi sang thẻ CCCD gắn chíp thì có bị phạt không?

Đối với CMND: Theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật Căn cước công dân 2014:

Điều 38. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp

2. Chứng minh nhân dân đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ Căn cước công dân.

…”

 Như vậy chứng minh nhân dân (CMND) đã được cấp trước ngày 1/1/2016 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định. Và cũng theo Điều 2 Nghị định 05/1999/NĐ-CP, chứng minh nhân dân có giá trị sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp.

Đối với thẻ CCCD: Theo quy định tại khoản 2 điều 4 Thông tư 06/2021/TT-BCA, thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày 23/1/2021 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp

2. Thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ Căn cước công dân theo quy định tại Thông tư này.

…”

Và theo khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước công dân năm 2014, thẻ căn cước công dân được đổi trong các trường hợp sau:

  • Thẻ căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi;
  • Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;
  • Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;
  • Xác định lại giới tính, quê quán;
  • Có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước công dân;
  • Khi công dân có yêu cầu.

Theo khoản 2 điều 23 Luật Căn cước công dân năm 2014, thẻ căn cước công dân được cấp lại trong các trường hợp bị mất thẻ hoặc được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định Luật Quốc tịch Việt Nam.

Như vậy theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, trường hợp chứng minh nhân dân, căn cước công dân cũ vẫn đang còn giá trị sử dụng; không bị hư hỏng, sai sót hay thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên, đặc điểm nhân dạng, xác định lại giới tính, quê quán thì không phải đổi sang thẻ căn cước công dân có gắn chip.

Việc đổi sang thẻ căn cước công dân có gắn chip sẽ mang lại nhiều tiện lợi cho người dân cũng như thuận lợi cho công tác quản lý dân cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nên mọi người có thể đổi vào thời gian phù hợp theo yêu cầu của từng địa phương.

Trường hợp nếu chứng minh nhân dân, căn cước công dân hết hạn hoặc có sai sót mà công dân không thực hiện đổi sang căn cước công dân có gắn chip thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng theo điểm b khoản 1 điều 9 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

“Điều 9. Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng chứng minh nhân dân

  1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

b) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp mới, cấp lại, đổi chứng minh nhân dân;

…”

BBT Hệ thống pháp luật Việt Nam.