Người có hệ số lương 2,34 có được tăng lương từ 1/5/2016 không?

Ngày gửi: 20/08/2020 lúc 09:48:13

Mã số: LD208

Câu hỏi:

Anh, chị cho em hỏi với. Theo Nghị quyết 99 tăng lương từ 1/5/2016 có cắt của những người dưới 2,34 không ạ? Vì em thấy có nơi cắt có nơi lại không ạ. Cám ơn anh, chị nhiều ạ.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Điểm d Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 99/2015/QH13 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 có quy định:

“...Từ ngày 01 tháng 5 năm 2016, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng; riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, tiếp tục giữ mức đã tăng 8% như đã thực hiện năm 2015. Giao các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao tự cân đối để bố trí nguồn tăng lương. Ngân sách trung ương hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số địa phương nghèo, ngân sách khó khăn theo quy định của Chính phủ”.

Theo quy định trên tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Trong đó:

- Đối với những đối tượng người về hưu, người có công, người có hệ số lương dưới 2,34 thuộc đối tượng được hưởng chế độ tăng lương 8% theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP thì vẫn giữ nguyên chế độ tăng lương thêm 8%.

Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 17/2015/NĐ-CP, đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống được áp dụng chế độ tăng lương 8% bao gồm:

Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.

Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 4Luật cán bộ, công chức năm 2008; Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Luật Viên chức năm 2010.

Cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008Nghị định số 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền quyết định đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam.

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao của đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù;

Giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015.

Viên chức làm việc trong Trạm Y tế xã theo quy định tại Nghị định số 117/2014/NĐ-CP quy định về y tế xã, phường, thị trấn.

Công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

Công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Công an nhân dân.

Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong tổ chức cơ yếu.

- Các đối tượng công chức, viên chức, cán bộ và lực lượng vũ trang không thuộc đối tượng đối tượng trên thì mức lương được điều chỉnh tăng thêm 5%, tương đương 60.000 đồng.

Như vậy, qua các căn cứ và phân tích nêu trên thì theo Nghị quyết số 99/2015/QH13, những người có hệ số lương 2,34 trở xuống được áp dụng mức tăng lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng nếu không thuộc đối tượng hưởng chế độ tăng lương 8% theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP nêu ở trên. Ngược lại, nếu những này đã thuộc diện hưởng chế độ tăng lương 8% thì không được áp dụng mức lương cơ sở điều chỉnh tăng thêm 5%.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam

Lưu ý: Nội dung tư vấn của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy vào từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách hay quy định mới của pháp luật.

Gửi yêu cầu tư vấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM