Ngủ trong giờ làm việc có vi phạm pháp luật lao động không?

Ngày gửi: 20/08/2020 lúc 09:48:13

Mã số câu hỏi: LD307

Câu hỏi:

Tôi đang làm bảo vệ cho ký túc xá một trường đại học. An ninh tại đây rất tốt. Ca 3 hai người có thể chia nhau ngủ vài giờ để đảm bảo sức khỏe có phạm luật không? Xin cảm ơn! ?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Để bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; khuyến khích những thoả thuận bảo đảm cho người lao động có những điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động thì giữa người lao động vàn người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động trước khi thực hiện. Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2012 Điều 23. Nội dung hợp đồng lao động:

"1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề."

Theo đó, bạn có nghĩa vụ phải thực hiện theo đúng nội quy lao động mà trường quy định. Công việc theo hợp đồng lao động phải do người lao động đã giao kết hợp đồng thực hiện. Địa điểm làm việc được thực hiện theo hợp đồng lao động hoặc theo thỏa thuận khác giữa hai bên.

Và theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 có quy định về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi

"Điều 108. Nghỉ trong giờ làm việc

1. Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật này được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc.

2. Trường hợp làm việc ban đêm, thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc.

3. Ngoài thời gian nghỉ giữa giờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người sử dụng lao động quy định thời điểm các đợt nghỉ ngắn và ghi vào nội quy lao động."

Theo quy định tại Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
...
"Điều 5. Nghỉ trong giờ làm việc

1. Thời gian nghỉ giữa giờ làm việc quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 108 của Bộ luật lao động được coi là thời giờ làm việc áp dụng trong ca liên tục 08 giờ trong điều kiện bình thường hoặc 06 giờ trong trường hợp được rút ngắn. Thời điểm nghỉ cụ thể do người sử dụng lao động quyết định.

2. Ngoài thời giờ nghỉ ngơi trong ca làm việc bình thường được quy định tại Khoản 1 Điều này, người lao động làm việc trong ngày từ 10 giờ trở lên kể cả số giờ làm thêm thì được nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc."

Theo quy định trên, trường hợp pháp luật lao động rõ quy định thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi để đảm bảo điều kiện làm việc và sức khỏe làm việc của người lao động. Cho nên trong hợp đồng lao động cũng tuân theo quy định của pháp luật và dựa trên công việc sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về thời gian nghỉ ngơi trong ca làm việc bình thường. Vì vậy, Ca 3 hai người chia nhau ngủ vài giờ để đảm bảo sức khỏe đối với trường hợp của bạn là làm bảo vệ ở trường đại học nên bạn có thể căn cứ theo quy định trích dẫn ở trên và hợp đồng lao động của bạn để xem xét thời giờ nghỉ ngơi trong ca làm việc là bao lâu. Trong trường hợp bạn thực hiện không đúng quy định của hợp đồng lao động, nội quy lao động thì chủ sử dụng lao động có thể áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật đối với bạn theo đúng quy định pháp luật.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam