Nghỉ việc do quá tuổi lao động có được hưởng chế độ thôi việc không?

Ngày gửi: 20/08/2020 lúc 09:48:13

Mã số câu hỏi: LD162

Câu hỏi:

Chào Luật sư! Xin luật sư cho hỏi trường hợp của cậu tôi là hợp đồng bảo vệ của trường tiểu học được trên 3 năm 6 tháng thì có quyết định cho thôi việc với lý do là quá tuổi lao động (60 tuổi). Vậy xin luật sư cho hỏi đối với trường hợp này cậu tôi có được hưởng chế độ thôi việc hay không? cơ sở pháp lý nào? Xin cảm ơn Luật sư.?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về trường hợp chấm dứt hợp động : Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này.”.

Và khoản 1 Điều 187 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về tuổi nghỉ hưu: Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.”.

Theo những thông tin mà anh đưa ra thì cậu anh đã bằng hoặc lớn hơn 60 tuổi và đã đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi lương hưu, như vậy, trong trường hợp này, trường tiều học nói trên có quyết định cho cậu anh thôi việc là có cơ sở pháp lý.

Nhưng khi chấm dứt hợp đồng lao động với cậu anh thì trường tiểu học nêu trên phải thực hiện một số nghĩa vụ nhất định, cụ thể như sau:

Thứ nhất: Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng.

Theo quy định của Điều 47 Bộ luật lao động 2012 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng: “1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

Như vậy, trong trường hợp này, do trường hợp của cậu anh không phải thuộc trường hợp chấm dứt hợp đồng vì hết hạn hợp đồng lao động xác định thời hạn nên trường tiểu học nói trên không có nghĩa vụ báo trước về thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động với cậu anh. Và khi chấm dứt hợp đồng, trong thời hạn 07 ngày làm việc, trường tiểu học có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của cậu anh và hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và các giấy tờ khác mà trường tiêu học đã giữ của cậu anh.

Thứ hai: về các khoản trợ cấp.

Theo Điều 48 Bộ luật lao động 2012 quy định về trợ cấp thôi việc: “Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

Điều 49 Bộ luật lao động 2012 quy định về trợ cấp mất việc làm : “Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.”

Như đã nói ở trên, hợp đồng lao động trong trường hợp này chấm dứt căn cứ theo khoản 4 Điều 36 Bộ luật lao động 2012 vì vậy, trường hợp của cậu anh đã không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 48, Điều 49 nêu trên nên cậu anh sẽ không được hưởng các khoản trợ cấp nào. Tuy nhiên phải xác định chính xác là trường hợp bên cậu bạn thuộc trường hợp đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam