Hệ thống pháp luật

Nghỉ việc bao lâu thì được trả sổ bảo hiểm xã hội?

Ngày đăng: 30/03/2021 lúc 21:53:06

Khi nghỉ việc, người lao động đều muốn nhanh chóng rút sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) để tiếp tục làm thủ tục đóng tiếp ở nơi làm mới. Nhưng có phải người lao động được trả sổ ngay sau khi nghỉ việc?

 

Căn cứ theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động 2019 thì trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động:

Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động.

Như vậy, theo quy định pháp luật hiện hành chỉ quy định, hướng dẫn chi tiết thời hạn thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản (tiền) liên quan đến quyền lợi mỗi bên. Còn đối với thủ tục xác nhận và trả sổ bảo hiểm, pháp luật chỉ xác nhận thuộc nghĩa vụ của phía doanh nghiệp và không quy định chính xác thời hạn thực hiện.

Theo đó, phụ thuộc vào việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của cơ quan bảo hiểm xã hội, người lao động có thể liên hệ trực tiếp với phía doanh nghiệp để được thông báo khi có sổ. 

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam