Mức tiền lương viên chức trong công ty TNHH 100% vốn nhà nước

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL37350

Câu hỏi:

Cho mình hỏi trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước thì những ai được gọi là viên chức quản lý, và hưởng hệ số lương, phụ cấp như thế nào? Còn đối với người lao động thì hưởng lương như thế nào?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

– Nghị định 52/2016/NĐ-CP;

– Nghị định 49/2013/NĐ-CP.

2. Nội dung tư vấn:

Thứ nhất: những đối tượng được coi là "viên chức quản lý", hay quản lý công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ:

Thứ hai: Xác định mức tiền lương đối với người quản lý công ty:

Mức tiền lương của quản lý công ty được tính bằng mức lương cơ sở do Chính phủ quy định nhân với hệ số mức lương phụ thuộc vào Chức danh của từng người quản lý công ty và hạng công ty:

Cụ thể, hệ số mức lương đối với chức danh dao động như sau:

Hạng công ty

 

 

Chức danh

HỆ SỐ MỨC LƯƠNG

Tập đoàn kinh tế

Tổng công ty đặc biệt

Tổng công ty và tương đương

Công ty

tôi

II

III

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chuyên trách

8,80 – 9,10

8,20 – 8,50

7,78 – 8,12

6,97 – 7,30

6,31 – 6,64

5,65 – 5,98

2. Tổng giám đốc hoặc Giám đốc

8,50 – 8,80

7,85 – 8,20

7,45 – 7,78

6,64 – 6,97

5,98 – 6,31

5,32 – 5,65

3. Trưởng ban kiểm soát

8,10 – 8,40

7,53 – 7,83

7,12 – 7,45

6,08 – 6,41

5,42 – 5,75

4,76 – 5,09

4. Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên chuyên trách, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc

7,90 – 8,20

7,33 – 7,66

6,97 – 7,30

5,98 – 6,31

5,32 – 5,65

4,66 – 4,99

5. Kế toán trưởng

7,60 – 7,90

7,00 – 7,33

6,64 – 6,97

5,65 – 5,98

4,99 – 5,32

4,33 – 4,66

Thứ hai: Xác định mức tiền lương đối với người lao động làm việc tại công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ:

Theo Điều 4 Nghị định 51/2016/NĐ-CP đối với người lao động làm việc tại công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì mức tiền lương căn cứ vào thang lương, bảng lương, phụ cấp lương được công ty xây dựng và ban hành theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP, bảo đảm một số nguyên tắc tối thiểu như sau:

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam