Hệ thống pháp luật

Mức thưởng cá nhân lập thành tích xuất sắc đột xuất Nguyễn Ngọc Mạnh

Ngày đăng: 05/03/2021 lúc 11:33:26

Với hành động dũng cảm đỡ được bé gái rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất vào ngày 28/02/2021, anh Nguyễn Ngọc Mạnh được UBNB thành phố Hà nội khen thưởng đột xuất. Vậy mức khen thưởng đột xuất đối với những trường hợp như anh Mạnh như thế nào? Mời bạn xem thông tin dưới đây:

Mức thưởng cá nhân lập thành tích xuất sắc đột xuất Nguyễn Ngọc Mạnh

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam