Hệ thống pháp luật

Mức phạt lỗi không có hoặc không mang giấy đăng ký xe năm 2021

Ngày đăng: 19/03/2021 lúc 21:20:31

Theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP đối với trường hợp lái xe không có hoặc không mang giấy đăng ký xe khi được yêu cầu xuất trình sẽ phải nộp phạt những khoản dưới đây:

Mức phạt lỗi không có hoặc không mang giấy đăng ký xe năm 2021

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam