Hệ thống pháp luật

Mức phạt lỗi không bật xin nhan khi chuyển hướng

Ngày đăng: 24/03/2021 lúc 13:46:32

Căn cứ Nghị định 100/2019/NĐ-CP mức phạt đổi với người điều khiển ô tô, xe máy tham gia giao thông không bật xin nhan khi chuyển hướng được quy định như sau

Mức phạt lỗi không bật xin nhan khi chuyển hướng

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam