Mức lương hưu hàng tháng đối với quân nhân chuyên nghiệp

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL33314

Câu hỏi:

Chồng tôi sinh 13/8/1967 là thiếu tá QNCN đã đóng BHXH từ năm 1990. Tôi muốn hỏi: Nếu chồng tôi nghỉ hưu theo đúng tuổi quy định thì mức lương sẽ được hưởng như thế nào? Xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Nghị định 33/2016/NĐ-CP

2. Nội dung tư vấn

Trong trường hợp này, chồng bạn thuộc đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội là Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân theo quy định tại Điểm a, Khoản 1,Điều 2 Nghị định 33/2016/NĐ-CP.

Điều kiện hưởng lương hưu đối với quân nhân chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 8 Nghị định 33/2016/NĐ-CP như sau:

a) Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi và đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên;

b) Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh Mục nghề, công việc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên;

c) Người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thi hành nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền giao, đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, không phụ thuộc vào tuổi đời.

2. Người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này, đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, khi nghỉ việc được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam quân nhân có đủ 25 năm trở lên, nữ quân nhân có đủ 20 năm trở lên công tác trong Quân đội, trong đó có ít nhất 05 năm tuổi quân, mà Quân đội không còn nhu cầu bố trí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng hoặc không chuyển ngành được. Thời gian công tác trong Quân đội bao gồm thời gian là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng, kể cả thời gian quân nhân chuyển ngành sau đó do yêu cầu nhiệm vụ được Điều động trở lại phục vụ Quân đội;"

Chồng bạn sinh ngày 13/8/1967, tính đến năm 2016 chồng bạn được 49 tuổi, có 26 năm đóng bảo hiểm xã hội. Nếu chồng bạn thuộc đối tượng theo quy định tại điểm a) Khoản 2 Điều 8 Nghị định 33/2016/NĐ-CP thì chồng bạn sẽ được hưởng lương hưu tại thời điểm hiện nay.

Nếu chồng bạn không thuộc trường hợp quy định tại điểm a) Khoản 2 Điều 8 Nghị định 33/2016/NĐ-CP, thì chồng bạn phải đợi cho tới khi đủ 55 tuổi thì đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Mức lương hưu hàng tháng của chồng bạn tính theo quy định tại Điều 9 Nghị định 33/2016/NĐ-CP như sau:

"Mức lương hưu hằng tháng đối với người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Nghị định này theo Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội, được quy định như sau:

1. Mức lương hưu hằng tháng của quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu (sau đây gọi chung là người lao động) được tính bằng tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

2. Tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động đủ Điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Khoản 2 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội được tính như sau:

>>> Luật sư tư vấn pháp luật hành chính qua tổng đài: 024.6294.9155         

a) Người lao động bắt đầu hưởng lương hưu hằng tháng trong Khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%;

b) Lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu hằng tháng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;

c) Lao động nam bắt đầu hưởng lương hưu hằng tháng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội theo bảng dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%".

Như vậy, mức hưởng lương hưu hàng tháng đối với chồng của bạn như sau:

– Nếu chồng bạn thuộc đối tượng quy định tại điểm a) Khoản 2 Điều 8 Nghị định 33/2016/NĐ-CP,  cách tính tiền lương hưu hàng tháng như sau:

15 năm = 45%

Mức hưởng của chồng bạn bằng 71% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

– Nếu chồng bạn không thuộc đối tượng quy định tại điểm a) Khoản 2 Điều 8 Nghị định 33/2016/NĐ-CP, hiện nay chồng bạn được 49 tuổi, đối với nam thì chồng bạn phải đủ 55 tuổi mới được hưởng lương hưu. Như vậy, tính đến 13/08/2022 thì chồng bạn sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng. Tính đến 13/08/2022, chồng bạn có 32 năm đóng bảo hiểm xã hội, mức hưởng lương hưu hàng tháng tính như sau:

20 năm = 45%.

12 năm = 12 x 2% = 24%.

Mức hưởng của chồng bạn bằng 69% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam