Dich vu doanh nghiep so

Mức lương của công chức có bằng thạc sĩ

Ngày gửi: 10/12/2020 lúc 03:24:30

Tên đầy đủ: nghia tran
Số điện thoại: 0911271xxx
Email: nghiatrantxxx@gmail.com

Mã số câu hỏi: HTPL42602

Câu hỏi:

Tôi đã có bằng thạc sĩ trước ngày nộp hồ sơ bắt đầu kì thi công chức và đã làm hợp đồng tại đúng vị trí trúng tuyển công chức trên 3 năm. Tôi muốn hỏi khi tôi được tiếp nhận vào làm công chức (sau khi đã đỗ kì thi công chức) thì lúc được tiếp nhận làm công chức, mức lương của tôi là bao nhiêu? Được tính như thế nào ?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12/11/2019 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng sử dụng và quản lý công chức;

Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

2. Nội dung tư vấn

Theo khoản 1, Điều 20 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về chế độ tập sự:

1. Người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.”

Do đó, sau khi đỗ kì thi công chức, bạn phải làm theo chế độ tập sự. Căn cứ Điều 22 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định:

“1. Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

2. Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo quy định tại khoản 1 Điều này trong các trường hợp sau:

a) Làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

b) Làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm;

c) Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

3. Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.

4. Công chức được cơ quan, tổ chức phân công hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 so với mức lương cơ sở trong thời gian hướng dẫn tập sự.”

Theo quy định nêu trên lương khởi điểm của người tập sự có trình độ thạc sỹ bằng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng.

Mức lương của công chức được tính theo công thức: Lương = Hệ số lương x mức lương cơ sở. Theo Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết số 86/2019/QH14, mức lương cơ sở hiện nay là 1.600.000 đồng. Do câu hỏi không nêu rõ bạn làm công chức tại vị trí nào nên bạn có thể tham khảo Nghị định 204/2004/NĐ-CP để xác định chính xác hệ số lương của bạn.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam