Hệ thống pháp luật

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2021

Ngày đăng: 24/03/2021 lúc 11:48:18

Trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, biến động cung – cầu lao động trên thị trường lao động thường xuyên xảy ra, tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm của lao động ngày càng gia tăng. Nhằm hỗ trợ cho người lao động khi bị mất việc có thể vượt qua khó khăn và có cơ hội tìm được việc làm mới đồng thời bảo vệ quyền lợi cho người lao động, đảm bảo công bằng xã hội và phát triển xã hội cân bằng, pháp luật Việt Nam đã quy định về trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. Vậy, năm 2021 trợ cấp thất nghiệp tối đa là bao nhiêu?

Theo Khoản 1 Điều 50 Luật Việc làm 2013 quy định:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.”

Do vậy, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa năm 2021 được tính như sau:

Đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định:

Do năm 2021 mức lương cơ sở vẫn giữ nguyên là 1.490.000 đồng/ tháng nên mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng tối đa sẽ là:

1.490.000 x 5 = 7.450.000 đồng/ tháng

Đối với NLĐ thực hiện chế độ tiền lương do NSDLĐ quyết định

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Nghị định 90/2019 quy định về mức lương tối thiểu vùng, theo đó mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng tối đa sẽ được tính cụ thể như sau:

+ Vùng I : 4.420.000 x 5 = 22.100.000 đồng/tháng

+ Vùng II: 3.920.000 x 5 = 19.600.000 đồng/tháng.

+ Vùng III: 3.430.000 x 5 = 17.150.000 đồng/tháng

+ Vùng IV: 3.070.000 x 5 = 15.350.000 đồng/tháng.

Phạm Huyền - BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam