Mức hưởng phụ cấp thâm niên nghề đối với nhà giáo?

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL37115

Câu hỏi:

Xin hỏi về trường hợp thời gian hưởng thâm niên nghề? Em tôi giảng dạy hợp đồng và hưởng lương bằng tiền có thời gian đóng BHXH từ 09/2003 đến 6/2005. Tháng 7/2005 đến 10/2005 nghỉ hưởng chế độ thai sản. Tháng 11/2005 đến 5/2006 hợp đồng bằng hệ số 1.40. Tháng 6/2006 đến 11/2009 không tham gia bhxh. Tháng 12/2009 đến 11/2010 hợp đồng đi dạy có đóng bhxh với mức đóng là 1.365.000đ. Tháng 12/2010 đến 5/2011 hợp đồng bằng hệ số có đóng BHXH. Tháng 6/2011 đến 8/2011 không tham gia đóng BHXH (không đi dảng dạy). Tháng 9/2011 đến 11/2012 hợp đồng bằng hệ số có đóng BHXH. Tháng 12/2012 đến 3/2013 nghỉ sinh. Từ tháng 4/2013 đến 8/2017 hợp đồng bằng hệ số có đóng BHXH. Xin hỏi khi đơn vị tính thời gian hưởng thâm niên nghề cho em tôi như sau có đúng quy định hay không, cụ thể: Hưởng phụ cấp thâm niên nghề 5% từ 01/2014; 6% từ 01/01/2015; 7% từ 01/01/2016 và 8% từ 01/01/2017?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Nghị định 54/2011/NĐ-CP

– Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH

2. Nội dung tư vấn:

Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định tại Điều 2 Nghị định 54/2011/NĐ-CP và được hướng dẫn cụ thể tại Điều 2 Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH như sau:

“a) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập; 

b) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập); 

c) Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra Đảng; thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có);

d) Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề; 

đ) Thời gian quy định tại các điểm a, b khoản này không bao gồm thời gian quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP.”

Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định 54/2011/NĐ-CP gồm:

 

– Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu;

– Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

– Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.         

Mức tiền phụ cấp thâm niên = (Hệ số lương theo ngạch, bậc cộng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng) x ( Mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định từng thời kỳ ) x ( Mức % phụ cấp thâm niên được hưởng ).

Theo thông tin bạn cung cấp, em bạn được hưởng phụ cấp thâm niên nghề 5% từ 01/2014; 6% từ 01/01/2015; 7% từ 01/01/2016 và 8% từ 01/01/2017. 

Tính đến 01/2014 em bạn có thời gian giảng dạy là 5 năm 3 tháng nên em bạn đã đủ điều kiện được hưởng thâm niên kể từ Tháng 01/2014, mức hưởng phụ cấp thâm niên nghề là 5%. Sau đó mỗi năm thêm em bạn được hưởng thêm 1% tính đến tháng 01/2017 là 8% là đúng quy định pháp luật.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam