Mức hưởng lương hưu hàng tháng của người công tác trong lực lượng vũ trang

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL37608

Câu hỏi:

Tôi tham gia công tác từ năm 1975 trong lực lượng vũ trang. Năm 1990, tôi chuyển ngành, lúc này tôi mang hàm đại úy. Cho đến nay, tôi đã đóng bảo hiểm gần 41 năm. Nếu năm nay tôi nghỉ hưu, tôi hưởng 75% hay hơn? Tôi có người bạn được hưởng cộng thêm mỗi năm quy đổi trong lực lượng vũ trang là 1%/1 năm, như vậy có đúng không? Tính lương của tôi theo mức lương hiện nay hay khi tôi chuyển ngành? Xin cảm ơn!

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Nghị định 33/2016/NĐ-CP 

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ Khoản 2, Điều 8 Nghị định 33/2016/NĐ-CP quy định đối tượng và Điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng như sau:

''Người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này, đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, khi nghỉ việc được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam quân nhân có đủ 25 năm trở lên, nữ quân nhân có đủ 20 năm trở lên công tác trong Quân đội, trong đó có ít nhất 05 năm tuổi quân, mà Quân đội không còn nhu cầu bố trí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng hoặc không chuyển ngành được. Thời gian công tác trong Quân đội bao gồm thời gian là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng, kể cả thời gian quân nhân chuyển ngành sau đó do yêu cầu nhiệm vụ được Điều động trở lại phục vụ Quân đội;

b) Nam công an nhân dân có đủ 25 năm trở lên, nữ công an nhân dân có đủ 20 năm trở lên công tác trong công an nhân dân, trong đó có ít nhất 05 năm được tính thâm niên nghề công an nhân dân, mà công an nhân dân không còn nhu cầu bố trí hoặc không chuyển ngành được hoặc tự nguyện xin nghỉ. Thời gian công tác trong công an nhân dân bao gồm thời gian là sĩ quan; hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ; học viên đang theo học được hưởng sinh hoạt phí, công nhân công an, kể cả thời gian công an nhân dân chuyển ngành sau đó do yêu cầu nhiệm vụ được Điều động trở lại phục vụ công an nhân dân;

c) Người làm công tác cơ yếu có thời gian công tác trong tổ chức cơ yếu có đủ 25 năm trở lên đối với nam, đủ 20 năm trở lên đối với nữ, đã đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có ít nhất 05 năm làm công tác cơ yếu mà cơ quan cơ yếu không còn nhu cầu bố trí công tác trong tổ chức cơ yếu hoặc không chuyển ngành được. Thời gian công tác trong tổ chức cơ yếu bao gồm thời gian làm công tác cơ yếu, thời gian làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thời gian là học viên cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí, kể cả thời gian người làm công tác cơ yếu chuyển ngành sau đó do yêu cầu nhiệm vụ được Điều động trở lại phục vụ trong lực lượng cơ yếu.''

Mức lương hưu hàng tháng theo quy định tại Điều 9 Nghị định 33/2016/NĐ-CP như sau:

''…Mức lương hưu hằng tháng của quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu (sau đây gọi chung là người lao động) được tính bằng tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Người lao động bắt đầu hưởng lương hưu hằng tháng trong Khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%;..''

Như bạn trình bày, bạn có 41 năm đóng bảo hiểm xã hội, mức lương hưu hàng tháng tính như sau:

+ 15 năm = 45%.

+ 26 năm tiếp theo = 26 x 2% = 52%.

Tổng mức hưởng của bạn là 97%. Tuy nhiên, mức tối đa bạn được hưởng bằng 75%. Do đó, trong trường hợp này khi bạn về hưu, mức lương hưu hàng tháng của bạn là 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Đối với trường hợp bạn của bạn, như bạn nói là "mỗi năm quy đổi trong lực lượng vũ trang là 1%/1 năm", bạn chưa nói rõ đây là chế độ gì? Bạn nên hỏi lại đây là chế độ gì để xem bạn có thuộc đối tượng được hưởng hay không?

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH