×
Tra cứu thuật ngữ
Hệ thống pháp luật

Mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến theo quy định mới nhất

Từ ngày 1/1/2021, mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyền sẽ có nhiều thay đổi.Điều này được quy định tại điều 22 Luật bảo hiểm y tế 2008 và điều 15 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014.

Mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến theo quy định mới nhất