Hệ thống pháp luật

Mua nhà chung cư trên đất dự án 50 năm

Ngày đăng: 18/04/2022 10:05:33

Nhiều người đang rất băn khoăn khi mua nhà trên đất dự án 50 năm vì không biết khi hết hạn sử dụng đất thì nhà có bị “mất” trắng hay không? Để làm rõ vấn đề này, Ban biên tập Hệ thống pháp luật có cuộc trao đổi với Thạc sỹ, luật sư Lê Huy Hải – Công ty Luật TNHH Indicat về vấn đề này, mời các bạn theo dõi bài phỏng vấn.

BBT: Thưa luật sư, người mua nhà trên đất dự án 50 năm khi hết hạn quyền sử dụng đất thì người mua nhà có “ mất” nhà hay không?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 126 Luật đất đai 2013, trường hợp này người mua nhà không bị “mất” nhà vì “ Đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc để cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài”. Điều này có nghĩa là người đã mua nhà của dự án là chủ sở hữu của căn nhà đó và được cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhà theo quy định tại Điều 9 Luật nhà ở 2014 và đồng thời người mua nhà có quyền sử dụng đất “ ổn định, lâu dài”.

Tham khảo: Luật đất đai 2013 - Luật nhà ở 2014

BBT: Như vậy, dù người mua nhà có nhà trên đất 50 năm thì vẫn có quyền sử dụng đất ổn định lâu dài? vậy có mâu thuẫn không khi trên một diện tích đất (50 năm) đồng thời tồn tại hai chủ sử dụng, một là chủ đầu tư và hai là người sở hữu nhà?

Thứ nhất, như đã viện dẫn quy định của pháp luật hiện hành, người mua nhà trên đất 50 năm thì vẫn có quyền được sở hữu nhà và sử dụng đất lâu dài.

Thứ hai, đối với nhà ở được đầu tư xây dựng theo dự án để cho thuê mua, để bán thì không cấp Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư mà cấp Giấy chứng nhận cho người thuê mua, người mua nhà ở, trừ trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở chưa cho thuê mua, chưa bán; trường hợp chủ đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê thì được cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Luật nhà ở 2014. Do vậy nhà nước “ không cấp giấy chứng nhận cho chủ đầu tư” đối với đất xây dựng dự án nhà ở để cho thuê mua, để bán. Vì vậy không đồng thời tồn tại hai chủ sử dụng đất trên một diện tích đất dự án nhà ở 50 năm.

BBT: Xin chân thành cảm ơn luật sư.

BBT. Hệ thống Pháp luật Việt Nam