Hệ thống pháp luật

Một số chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 12/2020

Ngày đăng: 16/12/2020 lúc 12:17:18

Đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên bị phạt đến 60 triệu đồng, phạt 16 triệu đồng nếu có hành vi bao che người trốn thuế, làm mất hóa đơn bị phạt đến 10 triệu đồng, khai sai số tiền mang theo khi xuất cảnh bị phạt đến 50 triệu đồng, kiểm tra nữ tử tù có thai hay không trước khi tử hình là nội dung các chính sách có hiệu lực trong tháng 12/2020.

Căn cứ pháp lý:  Nghị định 119/2020/NĐ-CP -  Nghị định 125/2020/NĐ-CP - Nghị định 128/2020/NĐ-CP - Thông tư liên tịch 02/2020/TTLT

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam