Hệ thống pháp luật

Một số chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 11/2020

Ngày đăng: 12/11/2020 lúc 13:00:09

- Khi được giáo viên cho phép học sinh có thể dùng điện thoại trong giờ. (Căn cứ Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT)
- Hôn người dưới 16 tuổi sẽ bị kết tội Dâm ô trẻ em. (Căn cứ Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP)
- Nâng hạn mức vay cho người lao động lên 100 triệu đồng. (Căn cứ Nghị định 74/2019/NĐ-CP)
- Phạt đến 200 triệu đồng VPHC trong lĩnh vực y tế. (Căn cứ Nghị định 117/2020/NĐ-CP)
- Ép buộc người khác uống rượu bia bị phạt đến 3 triệu đồng. (Căn cứ Nghị định 117/2020/NĐ-CP)

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam