Hệ thống pháp luật

Một số chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 10/2020 - Phần 1

Ngày đăng: 10/10/2020 lúc 11:54:18
- Bán hàng xách tay có thể bị phạt đến 200 triệu đồng (Căn cứ: Nghị định 98/2020/NĐ-CP).
- Gửi tin nhắn cuộc gọi rác bị phạt lên đến 170 triệu đồng (Căn cứ: Nghị định 91/2020/NĐ-CP).
- Quy định mới về Giáo viên tiểu học được chấm 0 điểm bài kiểm tra cho học sinh (Căn cứ: Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT).
- Quy định mới về việc Giáo viên tiểu học không được phê bình học sinh trước lớp (Căn cứ: Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT).
- Giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn có thể bị thôi việc. (Căn cứ: Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT)

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam