Miễn giảm phí chứng thực cho hộ nghèo

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL32813

Câu hỏi:

Gia đình thuộc hộ nghèo, khi đi chứng thực giấy tờ, giấy khai sinh có được miễn giảm phí không? Xin cảm ơn luật sư!

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Nghị định 23/2015/NĐ-CP;

– Thông tư 226/2016/TT-BTC;

2. Nội dung tư vấn

Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định: chứng thực bản sao từ bản chính là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính.

Điều 2 Thông tư 226/2016/TT-BTC về người nộp phí chứng thực như sau:

"Tổ chức, cá nhân yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì phải nộp phí chứng thực theo quy định tại Điều 4 Thông tư này."

Theo đó, khi bạn yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ thì bạn phải nộp phí chứng thực theo quy định tại Điều 4 Thông tư 226/2016/TT-BTC như sau:

– Phí chứng thực bản sao từ bản chính: Mức thu là 2.000 đồng/trang. Từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang, nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản. Trang là căn cứ để thu phí được tính theo trang của bản chính.

Điều 5 Thông tư 226/2016/TT-BTC quy định các đối tượng được miễn phí như sau:

"Cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng để phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn thì không phải nộp phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản."

Nếu gia đình bạn vay vốn tại tổ chức tín dụng để phục vụ phát triển nông nghiệp thì sẽ được miễn phí chứng thực hợp đồng thế chấp.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam