Hệ thống pháp luật

Mẫu thẻ căn cước công dân có gắn chip 2021

Ngày đăng: 03/03/2021 lúc 09:33:20

Mẫu thẻ Căn cước công dân gắn chip 2021 có gì khác biệt với CCCD mã vạch?

Bộ trưởng Bộ Công an mới đây đã ký ban hành Thông tư 06/2021/TT-BCA Quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân (CCCD), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/01/2021.

Mặt trước thẻ CCCD gồm các thông tin sau:

- Bên trái, từ trên xuống: Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đường kính 12 mm; ảnh của người được cấp thẻ CCCD cỡ 20 x 30 mm; Có giá trị đến/Date of expiry;

- Bên phải, từ trên xuống: ghi Quốc hiệu/Tiêu ngữ, CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM; Independence - Freedom - Happiness; dòng chữ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN/Citizen Identity Card; biểu tượng chíp; mã QR; Số/No; Họ và tên/Full name; Ngày sinh/Date of birth; Giới tính/Sex; Quốc tịch/Nationality; Quê quán/Place of origin; Nơi thường trú/Place of residence.


Mẫu thẻ Căn cước công dân gắn chip mặt trước (Ảnh minh họa)
 

Mặt sau thẻ CCCD gồm các thông tin sau:

- Bên trái, từ trên xuống: Đặc điểm nhân dạng/Personal identification; Ngày, tháng, năm/Date, month, year; CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI/DIRECTOR GENERAL OF THE POLICE DEPARTMENT FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF SOCIAL ORDER; chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền cấp thẻ; dấu có hình Quốc huy của cơ quan cấp thẻ CCCD; chip điện tử.

-  Bên phải, từ trên xuống: Có 2 ô: Vân tay ngón trỏ trái/Left index finger và Vân tay ngón trỏ phải/Right index finger của người được cấp thẻ CCCD.

- Dòng MRZ.

Đặc biệt, chip điện tử lưu trữ thông tin cơ bản của công dân được gắn ở mặt sau thẻ CCCD.

Mẫu thẻ Căn cước công dân gắn chip mặt sau (Ảnh minh họa)

Như vậy, khác biệt quan trọng nhất giữa CCCD gắn chíp và CCCD mã vạch là thông tin trên CCCD gắn chíp được thực hiện song ngữ và có gắn chíp điện tử.

Ban biên tập HTPL