Hệ thống pháp luật

Mẫu hợp đồng kinh doanh bất động sản theo quy định tại Nghị định 02/2022/NĐ-CP

Ngày đăng: 25/03/2022 lúc 14:49:43

Nếu như trước ngày 1/3/2022 luật không bắt buộc các hợp đồng trong lĩnh vực bất động sản phải tuân theo mẫu, thì từ ngày 1/3/2022 các tổ chức cá nhân ký các hợp đồng trong lĩnh vực bất động sản bắt buộc phải tuân theo mẫu quy định tại Điều 6 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP.

Theo đó các loại hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản phải tuân theo mẫu bao gồm:

1. Hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ chung cư quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 02/2022/NĐ-CP.

2. Hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 02/2022/NĐ-CP.

3. Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở riêng lẻ quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 02/2022/NĐ-CP.

4. Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng khác không thuộc trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 02/2022/NĐ-CP.

5. Hợp đồng thuê nhà ở, công trình xây dựng quy định tại Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 02/2022/NĐ-CP.

6. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất quy định tại Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 02/2022/NĐ-CP.

7. Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất quy định tại Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 02/2022/NĐ-CP.

8. Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) dự án bất động sản quy định tại Mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 02/2022/NĐ-CP.

Việc ban hành mẫu hợp đồng và bắt buộc các bên phải tuân thủ, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên khi tham gia thị trường bất động sản, đồng thời tránh trường hợp các bên tùy tiện đưa vào những điều kiện nhằm xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bên kia nhưng không dễ giải quyết khi phát sinh tranh chấp.

Các mẫu hợp đồng cũng dành cho các bên những nội dung tự thỏa thuận nhằm đáp ứng tính đa dạng trong từng giao dịch ( tiến độ thanh toán, tiến độ bàn giao...), tuân thủ nguyên tắc tự nguyện của các bên được ghi nhận tại Điều 3 Bộ luật dân sự 2015.

Hãy bấm chia sẻ để lan tỏa kiến thức pháp luật là góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền.

Ls. Lê Huy Hải - BBT. Hệ thống Pháp luật Việt Nam