Mẫu hồ sơ yêu cầu cho hình thức mua sắm hàng hoá trực tiếp

Ngày gửi: 15/03/2020 lúc 11:31:12

Mã số câu hỏi: HTPL42478

Câu hỏi:

Xin cho em hỏi Luật có quy định mẫu hồ sơ yêu cầu cho hình thức mua sắm (hàng hóa) trực tiếp không ạ? Hay đơn vị tự xây dựng theo những nội dung quy định tại điều 60 Nghị định 63 ạ. Em xin cảm ơn ạ. ?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Các mẫu hồ sơ mời thầu

– Mẫu hồ sơ mời thầu áp dụng hình thức mua sắm hàng hóa 01 ( áp dụng mẫu số 01, ban hành kèm theo Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT  ). Đối với mẫu hồ sơ mời thầu này thì áp dụng cho các gói thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc áp dụng đối với gói đấu thầu hạn chế trong nước và sử dụng phương thức lựa chọn nhà thầu đó là một giai đoạn một túi hồ sơ.

– Mẫu hồ sơ mời thầu áp dụng hình thức mua sắm hàng hóa 02 ( áp dụng mẫu số 02, ban hành kèm theo Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT ). Đối với mẫu hồ sơ mời thầu này thì áp dụng cho các gói thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc áp dụng đối với gói đấu thầu hạn chế trong nước và sử dụng phương thức lựa chọn nhà thầu đó là một giai đoạn hai túi hồ sơ.

– Đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa mà được tổ chức dưới hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB) mà thuộc các dự án mà gói thầu đó sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của tổ chức WB, ADB thì mẫu hồ sơ mời thầu ở đây được áp dụng đó là mẫu hồ sơ mời thầu NCB do bên phía WB và ADB nêu ra và áp dụng ban hành bằng tiếng Việt.

2. Để lập hồ sơ mời thầu thì cần dựa trên những căn cứ nào?

– Dựa vào các giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án, các quyết định về việc phê duyệt dự án hay đó là quyết định phê duyệt đối với dự toán mua sắm hàng hóa trong các trường hợp hỗ trợ mua sắm thường xuyên và các tài liệu có liên quan đối với dự án đó. Trong trường hợp các gói thầu phải cần phải thực hiện theo hình thức đó là phải thực hiện trước khi có quyết định phê chuẩn đối với dự án thì hình thức áp dụng đó là căn cứ theo quyết định của người đứng đầu đơn vị đối với những trường hợp dự án đó chưa xác định được chủ đầu tư hoặc của người đứng đầu chủ đầu tư ra quyết định.

– Nếu có những tài liệu quy về nội dung thiết kế có bao kèm theo dự toán đã được phê duyệt đối với những gói thầu xây lắp. Có kể đến những yêu cầu mang tính chất nội dung về thông số kĩ thuật, hay về đặc tính đối với mặt hàng hàng hóa đó.

– Có đảm bảo đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì kế hoạch này đảm bảo đã được phê duyệt theo đúng quy định của Luật đấu thầu.

– Có đầy đủ các nội dung về chính sách đối với gói thầu của Nhà nước về vấn đề phí, thuế, những ưu đãi đối với những lựa chọn nhà thầu và một số quy định khác của Nhà nước có liên quan đối với vấn đề trên.

– Đối với những dự án đấu thầu mà có sử dụng các loại vốn vay ưu đãi hay các dự án có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thì cần phải có tính đến những điều ước quốc tế hoặc đặt ra đó là những thỏa thuận quốc tế nếu có. Ngoài ra thì cần phải xét đến những quy định của pháp luật đối với vấn đề đấu thầu hay đó là những quy định của pháp luật có liên quan đối với lĩnh vực này.

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 60 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về việc lập hồ sơ yêu cầu trong quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường và mua sắm trực tiếp như sau:

– Đối với hồ sơ yêu cầu thì sẽ bao gồm các nội dung quy định về thông tin tóm tắt đối với các dự án và các gói thầu cụ thể.

– Có tính đến các  yêu cầu về vấn đề cập nhập thông tin về năng lực đối với nhà thầu đó.

– Những tiêu chuẩn đặt ra đối với tiến độ cung cấp và phải cam kết đối với vấn đề cung cấp hàng hóa bảo đảm kỹ thuật đúng theo tiêu chuẩn về kỹ thuật theo quy định. Cũng như tính đến việc đảm bảo về yếu tố chất lượng theo yêu cầu của gói hồ sơ mời thầu.

– Các yêu cầu về vấn đề đơn giá của hàng hóa mua sắm.

– Đối với các trường hợp mà đối với số lượng hàng hóa thuộc vào gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp mà lại rơi vào một trong nhiều loại hàng hóa áp dụng đối với gói thầu quy mô, hình thức tương ứng đã kỹ kết hợp đồng trước đó thì xác đinh quy mô đối với hàng hóa áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp phải nhỏ hơn con số 130% đối với quy mô áp dụng với hàng hóa cùng loại thuộc vào các gói thầu có hình thức tương tự đã được ký hợp đồng trước đây rồi.

Đối với hồ sơ yêu cầu này thì cần phải đảm bảo tiêu chuẩn đó là phải được tiến hành thẩm định đúng theo quy định về các nội dung như: đầu tiên phải xác định tiến hành kiểm tra đối với các tài liệu làm căn cứ để lập hồ sơ mời quan tâm, căn cứ lập hồ sơ mời sơ tuyển hay đó là căn cứ hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu; tiến hành kiểm tra đối với nhu cầu cũng như sự phù hợp đối với nội dung của những hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời quan tâm hay hồ sơ yêu cầu được so sánh với mục tiêu, so sánh với phạm vi công việc, so sánh với thời gian thực hiện cũng như so sánh với quy mô của dự án, của gói thầu; so sánh với hồ sơ thiết kế, yêu cầu về đặc tính, về dự toán, và thông số kỹ thuật; so sánh với quy định của pháp luật đối với pháp luật đấu thầu và những ngành khác có liên quan. Tiến hành thực hiện việc xem xét những ý kiến trái chiều, khác nhau nếu có được nêu ra giữa các cá nhân, giữa tổ chức trong quá trình tham gia lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm hay hồ sơ mời thầu nêu ra.

Theo đó, đối với hình thức mua sắm trực tiếp thì pháp luật quy định trong giai đoạn chuẩn bị lựa chọn nhà thầu thì phải lập hồ sơ yêu cầu. Việc lập hồ sơ yêu cầu phải căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Hồ sơ yêu cầu bao gồm các nội dung thông tin tóm tắt về dự án, gói thầu; yêu cầu nhà thầu cập nhật thông tin về năng lực; yêu cầu về tiến độ cung cấp và cam kết cung cấp hàng hóa đảm bảo kỹ thuật, chất lương theo yêu cấu của hồ sơ mời thầu trước đó; yêu cầu về đơn giá của hàng hóa.

Trường hợp hàng hóa thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp là một trong nhiều loại hàng hóa thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó thì quy mô của hàng hóa áp dụng mua sắm trực tiếp phải nhỏ hơn 130% quy mô của hàng hóa cùng loại thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó. Do đó, để thực hiện đấu thầu theo hình thức mua sắm trực tiếp thì theo quy định bên mời thầu phải lập hồ sơ yêu cầu

Luật sư tư vấn pháp luật mẫu hồ sơ trong đấu thầu: 024.6294.9155

Mặt khác căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 58 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường như sau:

Các bước lựa chọn nhà thầu đối với quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường thì bước đầu tiên phải tính đến vấn đề lập hồ sơ yêu cầu:

– Đối với hình thức chào hàng cạnh tranh thì nội dung hồ sơ yêu cầu vẫn bao gồm các nội dung thông tin tóm tắt về dự án, thông tin về gói thầu tương tự như hình thức mua sắm trực tiếp.

– Đảm bảo đầy đủ đối với các mục tiêu chuẩn đầy đủ về vấn đề kinh nghiệm của nhà thầu và vấn đề tiêu chuẩn đầy đủ về năng lực của nhà thầu đó.

– Có nội dung chỉ dẫn đối với việc chuẩn bị hồ sơ đề xuất và việc nộp hồ sơ đề xuất của gói thầu.

– Đảm bảo đầy đủ những tiêu chuẩn đối với vấn đề xác định về giá thấp nhất và phải đảm bảo cả về tiêu chuẩn đánh giá nội dung kỹ thuật của gói thầu.

– Các gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường thì lưu ý đối với việc áp dụng các tiêu chí của gói thầu là tiêu chí đạt, tiêu chí không đạt để đánh giá chính xác và khách quan nhất đối với năng lực kinh nghiệm, về năng lực, về kỹ thuật của gói thầu áp dụng hình thức này.

Ở quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường pháp luật cung quy định về việc lập hồ sơ yêu cầu cho hình thức đấu thầu này. Và việc lập hồ sơ yêu cầu này cũng phải căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của nghị định 63/2014/NĐ-CP. 

Hiện nay trong các văn bản quy phạm pháp luật không có quy định cụ thể về chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu trong quy trình mua sắm trực tiếp, tuy nhiên căn cứ theo quy định trên thì cả quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường và quy trình mua sắm trực tiếp đều có bước lập hồ sơ yêu cầu phải căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Do đó việc lập hồ sơ yêu cầu trong mua sắm trực tiếp sẽ áp dụng theo mẫu của hồ sơ yêu cầu trong quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường được quy định cụ thể theo Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT.

Vì vậy, căn cứ vào quy mô tính chất gói thầu mà bạn cần lập hồ sơ yêu cầu phù hợp với nội dung của gói thầu. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý khi lập hồ sơ yêu cầu theo quy trình mua sắm trực tiếp thì bạn cần bổ sung thêm bản kế hoạch tiến độ cung cấp hàng hóa; bản cam kết cung cấp hàng hóa đảm bảo kỹ thuật, chất lượng và bản yêu cầu về đơn giá của hàng hóa so với hồ sơ yêu cầu của chào hàng cạnh tranh.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Ban biên tập – Tư vấn pháp luật Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam về vấn đề đối với mẫu hồ sơ yêu cầu cho hình thức mua sắm hàng hóa trực tiếp. Nếu có bất cứ vướng mắc hay câu hỏi phản hồi đối với vấn đề liên quan đến Luật đấu thầu hay các lĩnh vực pháp lý khác thì xin bạn liên hệ lại với Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam.

Xin chân thành cảm ơn!

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam