Hệ thống pháp luật

Mất Sổ hộ khẩu, làm thế nào để được cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp?

Ngày đăng: 06/04/2021 lúc 12:58:20

Thời gian gần đây, công dân cả nước đang tiến hành xin cấp thẻ CCCD gắn chíp, tuy nhiên nhiều người dân đã mất sổ hộ khẩu nên chưa thể tiến hành các thủ tục cần thiết. Vậy làm thế nào để được cấp CCCD gắn chíp khi mất sổ hộ khẩu, mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây:

Theo Điều 12 Thông tư 07/2016/TT-BCA (được sửa đổi tại Thông tư 40/2019/TT-BCA) của Bộ Công an:

“Trường hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đi vào vận hành thì yêu cầu công dân xuất trình số hộ khẩu. Trường hợp thông tin trên số hộ khẩu chưa đầy đủ hoặc không thống nhất với thông tin công dân khai trên Tờ khai Căn cước công dân thì yêu cầu công dân xuất trình Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân cũ hoặc các giấy tờ hợp pháp khác về những thông tin cần ghi trong Tờ khai Căn cước công dân;”

Mất Sổ hộ khẩu, làm thế nào để được cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp?

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Hiện nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đang được tiến hành cập nhật, tuy nhiên chưa cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu. Vì vậy, khi đi làm Căn cước công dân gắn chíp, cơ quan cấp căn cước vẫn thông báo yêu cầu người dân phải mang theo Sổ hộ khẩu, cho đến khi có thông báo của Cơ quan có thẩm quyền về việc đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu.

Vì vậy, trong trường hợp sổ hộ khẩu bị mất, muốn làm CCCD gắn chíp công dân cần thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại Sổ hộ khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 35/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trúNghị định 31/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành.

* Hồ sơ cấp lại sổ hộ khẩu bao gồm:

 - Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Được cấp khi công dân đến công an đề nghị cấp lại sổ hộ khẩu)

- Trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu tại thành phố, thị xã thuộc tỉnh và quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương phải có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

* Nơi nộp hồ sơ cấp lại sổ hộ khẩu:

- Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;

- Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

* Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam