Lương hưu có được tính cả phụ cấp thâm niên không?

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL37452

Câu hỏi:

Tôi sinh năm 1954, công tác tại Trung tâm y tế huyện năm 1979, đến năm 1980 lệnh gọi nhập ngũ và là thượng sỹ quan đến năm 1989, sau đó lại chuyển về công tác tại trung tâm y tế huyện làm liên tục từ đó đến ngày nghỉ hưu 01/06/2014 – không có gián đoạn, trong thời gian công tác không hưởng thâm niên quân đội. Tôi xin được hỏi trong thời gian công tác tôi có được hưởng thâm niên quân đội không? Phần tính lương hưu của tôi có được tính hưởng thâm niên trong quân đội không? Là bao nhiêu? Xin cảm ơn Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Thông tư 224/2017/TT-BQP

– Luật bảo hiểm xã hội 2014

– Nghị định 204/2004/NĐ-CP

2. Nội dung tư vấn

"Điều 3. Chế độ phụ cấp thâm niên

1. Điều kiện áp dụng và mức phụ cấp

Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này có thời gian phục vụ trong lực lượng thường trực của Quân đội đủ 5 năm (đủ 60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ 6 trở đi mỗi năm (12 tháng) được tính thêm 1%."

Theo đó, đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 224/2017/TT-BQP có thời gian phục vụ trong lực lượng thường trực của Quân đội đủ 5 năm (đủ 60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ 6 trở đi mỗi năm (12 tháng) được tính thêm 1%. Trong đó, đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 224/2017/TT-BQP bao gồm: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng đang công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị.

Căn cứ điểm a) Khoản 8 Điều 6 Nghị định 204/2004/NĐ-CP về phụ cấp thâm niên nghề như sau: chế độ này được áp dụng đối với sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân, sĩ quan và hạ sĩ quan hưởng lương thuộc công an nhân dân, công chức hải quan và người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu. Mức phụ cấp như sau: Sau 5 năm (đủ 60 tháng) tại ngũ hoặc làm việc liên tục trong ngành hải quan, cơ yếu thì được hưởng phụ cấp thâm niên nghề bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm được tính thêm 1%.

Theo thông tin bạn cung cấp bạn sinh năm 1954, công tác tại Trung tâm y tế huyện năm 1979, đến năm 1980 bạn có lệnh gọi nhập ngũ và là thượng sỹ quan tới năm 1989 sau đó lại chuyển ngành về công tác tại trung tâm y tế huyện và làm liên tục từ đó đến ngày nghỉ hưu 01/06/2014 – không có gián đoạn, trong thời gian công tác bạn không được hưởng thâm niên quân đội. Theo quy định trên thì bạn thuộc đối tượng là sĩ quan, quân nhân chuyện nghiệp thuộc quân đội nhân dân thì khi bạn phục vụ tại ngũ đủ 60 tháng thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng; từ năm thứ 6 trở đi mỗi năm được tính thêm 1%. Như vậy, bạn phục vụ tại ngũ 9 năm do đó bạn sẽ được hưởng mức phụ cấp bằng 9% mức lương hiện hưởng.

>>> Luật sư tư vấn lương hưu có được tính cả phụ cấp thâm niên không: 024.6294.9155

Về phần tiền lương hưu của bạn thì căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 89 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

"Điều 89. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Người lao động quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cơ sở.

…"

Theo đó, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Do đó, tiền lương của bạn được thực hiện theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được xác định bằng tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hạm cộng với các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

"Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

a) Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;"

Theo đó bạn công tác từ năm 1979 tức là thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Do đó, 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu thì bạn đã chuyển ngành và công tác tại trung tâm y tế huyện như vậy thì tiền thâm niên quân đội bạn sẽ không được tính là căn cứ tính tiền lương hưu.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam